Državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

FRANC BUT, rojen 12. oktobra 1962 v Celju. Živi v Nemški vasi pri Ribnici. Diplomiral je iz agronomije na Biotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1997 je končal podiplomski študij ekonomije in pridobil naslov magistra ekonomskih znanosti. Leta 1996 je bil na listi SLS izvoljen za poslanca, leta 1997 pa je postal državni sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V zadnji vladi Janeza Drnovška je bil kmetijski minister, ki je na tem mestu ostal tudi v vladi Antona Ropa, s položaja pa je odstopil po izključitvi SLS iz takratne vladne koalicije spomladi letos.

Državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve:

BOŽO CERAR, rojen 16. oktobra 1949. Stanuje v Ljubljani. Je doktor mednarodnopravnih znanosti. Do zdaj je bil veleposlanik Slovenije v Varšavi, pred tem pa je na zunanjem ministrstvu vodil oddelek za NATO.

Državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve:

MARJETA COTMAN, rojena 2. oktobra 1956. Stanuje v Ljubljani. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Pripravništvo je naredila na Višjem sodišču v Mariboru in leta 1986 naredila pravosodni izpit. Do zdaj je bila med drugim zaposlena v občini Ormož, Republiški geodetski upravi, ministrstvu za pravosodje in upravo, državnem zboru, kjer je bila sekretarka komisije za peticije, ter kot sodnica v Ljubljani.

Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve:

VINKO GORENAK, rojen 15. decembra 1955. Stanuje v Šmarju pri Jelšah. Doktoriral je iz področja policijskega managementa. Je docent na Univerzi v Mariboru. Od leta 1977 si je nabiral izkušnje na vseh ravneh delovanja notranjega resorja.

Državni sekretar na ministrstvu za pravosodje:

ROBERT MAROLT, rojen 28. aprila 1969 v Ljubljani. Končal je študij na Pravni fakulteti v Ljubljani. Od leta 1993 do 1995 je bil zaposlen na Višjem sodišču v Ljubljani najprej kot sodniški pripravnik in vodja sodniških pripravnikov. Od leta 1996 je opravljal dela in naloge sekretarja Višjega sodišča v Ljubljani in v okviru svojih pristojnosti vodil zadeve celotne sodne uprave na tem sodišču. Kot vodja sodne uprave sodišča je opravljal različne delovne naloge. Je stalni zunanji sodelavec Upravne akademije ministrstva za notranje zadeve in član pogajalske skupine vlade za sklenitev kolektivne pogodbe za skupno metodologijo in kolektivno pogodbo za javni sektor.Državni sekretar na ministrstvu za zdravje:

DORJAN MARUŠIČ, rojen 13. junija 1957. Stanuje v Kopru. Je strokovnjak na področju interne medicine. Ima izkušnje na področju organizacije zdravstvenega varstva. Za to področje je bil državni sekretar v zdravstvenem ministrstvu že v prejšnjem mandatu.

Državni sekretar na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo:

JANEZ MOŽINA, rojen 30. septembra 1945. Stanuje v Ljubljani. Je redni profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Sodeloval je v častnem razsodišču za znanstveno-raziskovalne probleme.

Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo:

GORAZD PERENIČ, rojen 9. februarja 1973 v Kranju. Stanuje v Ljubljani. Je univerzitetni diplomirani pravnik. Kot svetovalec v poslovnem sektorju je od leta 1998 do letos podjetjem in finančnim organizacijam svetoval na različnih področjih sodobnega prava. Pripravljal je zakonodajo na področju elektronskega poslovanja, posodabljal upravni postopek in sodeloval pri informatizaciji velikega dela postopkov v državni upravi.

Državna sekretarka na ministrstvu za kulturo:

JELKA PIRKOVIČ, rojena 26. marca 1948. Stanuje v Ljubljani. Je umetnostna zgodovinarka in konzervatorka, doktorica znanosti in avtorica številnih razprav in strokovnih prispevkov. Od leta 1991 do 1995 je bila direktorica Zavoda RS za varstvo naravne in kulturne dediščine, do zdaj pa sekretarka v ministrstvu za kulturo.

Državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo:

ADRIJANA STARINA KOSEM, rojena 6. avgusta 1963. Stanuje v Radomljah. Magisterij znanosti je opravila na mariborski Ekonomski fakulteti, in sicer iz finančnega managementa, MBA. Je licencirana stečajna upraviteljica. Ima dolgoletne izkušnje v operativnem vodenju podjetij in na področju kapitalskih povezav ter pri upravljanju naložb.

Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor:

MARKO STARMAN, rojen 20. junija 1969. Stanuje v Kopru. Več kot štiri leta in pol je bil državni sekretar v ministrstvu za pravosodje.

Državni sekretar na ministrstvu za finance:

BOGOMIR ŠPILETIČ, rojen 1. novembra 1961. Stanuje v Ljubljani. Je diplomirani ekonomist in pooblaščeni revizor. Od junija 1993 je bil neposredno odgovoren za vodenje nadzorne funkcije SDK (kasneje Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje). Bil je član strokovnih komisij, ki pripravljajo rešitve računovodske in revizijske stroke ter lastninskega preoblikovanja. Bil je tudi poslanec SDS v mandatu 1996 - 2000. Trenutno pa je sekretar v Lekarniški zbornici Slovenije.

Državna sekretarka na ministrstvu za šolstvo in šport:

MAGDALENA ŠVERC, rojena 2. avgusta 1967. Stanuje v Mariboru. Je doktorica znanosti, docentka za pedagogiko in didaktiko religije ter predavateljica na Teološki fakulteti v Ljubljani. Na Škofijski gimnaziji v Mariboru poučuje vero in kulturo.

Državni sekretar na ministrstvu za promet:

PETER VERLIČ, rojen 13. decembra 1962. Stanuje v Šmarju Sap. Je doktor znanosti s področja gradbeništva, poklicni član sveta delavcev Slovenskih železnic, asistent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani. Bil je že državni sekretar na ministrstvu za promet in zveze za področje prometne politike in mednarodnih odnosov. Kot kandidat SDS je nastopil na evropskih volitvah.

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo:

FRANCI ŽNIDARŠIČ, rojen 13. septembra 1958. Stanuje v Vidmu-Dobrepolju. Je univerzitetni diplomirani obramboslovec. V ministrstvu za obrambo je opravljal več funkcij, med drugim je bil državni sekretar in direktor uprave za civilno obrambo.

Državni sekretarji v kabinetu predsednika vlade:

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, zadolžen za evropske zadeve:

MARCEL KOPROL, rojen 26. maja 1945 v Zagrebu. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije. Med drugim je bil pooblaščenec ministrstva za zunanje zadeve za Hašemitsko kraljevino Jordanijo s sedežem v Amanu in direktor predstavništva Lesnine za Bližnji vzhod, zunanjepolitični komentator v časniku Slovenec, državni podsekretar na ministrstvu za zunanje zadeve, namestnik vodje misije RS pri EU ter začasni odpravnik poslov misije RS pri EU.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, zadolžen za sodelovanje z državnim zborom:

MIROSLAV LUCI, rojen leta 1946 v Svetem Tomažu pri Ormožu. Diplomiral je leta 1972 na Medicinski fakulteti v Ljubljani in se preselil na Ptuj, kjer dela še danes v ambulanti za pljučne bolezni. Opravil je specializacijo iz interne medicine in podiplomski študij iz pulmologije. Doslej je bil med drugim poslanec SDS, dva mandata pa je bil tudi župan Mestne občine Ptuj.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, zadolžen za Slovence v zamejstvu in po svetu:

FRANC PUKŠIČ, rojen 24. novembra 1955. Stanuje v Destrniku. Doslej je bil med drugim poslanec SDS v državnem zboru, vodil je preiskovalno komisijo, bil pa je tudi predsednik komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Izkušnje si je pridobil tudi kot župan občine Destrnik.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, ki bo nadzoroval uresničevanje ciljev iz koalicijske pogodbe:

ANTON ROUS, rojen 8. septembra 1939. Stanuje v Mariboru. Je diplomirani pravnik. Bil je generalni direktor Avto Radgone, pomočnik generalnega direktorja Hidromontaže Maribor in predsednik izvršnega sveta Mestne občine Maribor. Je predsednik DeSUS.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, ki bo vodil strateški svet za kulturo, izobraževanje in znanost:ALEKSANDER ZORN, rojen 5. maja 1947. Stanuje v Ljubljani. Diplomiral je iz svetovne književnosti in literarne teorije. Je literarni zgodovinar, esejist in publicist. Bil je urednik Nove revije, Tribune in Problemov. Napisal je številne članke in študije o kulturi, literaturi in politiki ter knjige o slovenski literaturi. Je urednik za nacionalno literaturo in družboslovje pri Mladinski knjigi.