Leta 2014 je Evropska komisija družbi Servier in še petim drugim farmacevtom očitala, da so z dogovarjanjem ščitili Servierjevo najbolje prodajano zdravilo za visok krvni tlak perindopril pred konkurenčnimi ponudniki generičnih zdravil. Komisija je istega leta Krki naložila kazen v višini deset milijonov evrov.

Krka je takrat kazen plačala, zoper odločbo komisije pa vložila tožbo na Sodišče EU. Sodišče je decembra 2018 odločilo v korist Krke, saj je ugotovilo, da ravnanja družbe niso predstavljala omejevanja konkurence.

Evropska komisija je na izrečeno sodbo vložila pritožbo, zato je Krka oblikovala dolgoročno rezervacijo v višini 10 milijonov evrov.

Sodišče EU je 27. junija letos ugodilo pritožbi Evropske komisije in zadevo vrnilo v ponovno obravnavo na Splošno sodišče EU, so danes prek spletne strani ljubljanske borze sporočili iz Krke.