Z začetkom turistične sezone so okrepili linije organiziranih prevozov, ki bodo odslej za obiskovalce plačljive. Vzpostavili so tudi območja brezplačnega kratkotrajnega parkiranja (modre cone) v Bohinjski Bistrici.

Kot so sporočili z bohinjske občine, so ukinili dve začasni parkirišči ob jezeru in kot alternativo zagotovili parkirna mesta na Nomenju in v Bohinjski Bistrici. V največjem naselju v Bohinju je od 1. junija vzpostavljen parkirni režim, ki omogoča brezplačno kratkotrajno parkiranje na obstoječih parkiriščih.

Za imetnike parkirne kartice Občan, Lastnik počitniškega objekta ter Prijatelji Bohinja pa bo parkiranje omogočeno brez omejitev. Pogoj je plačana parkirna kartica za tekoče leto.

Z državnimi sredstvi krepijo javne prevoze

Zaveza Občine Bohinj je zmanjšati individualni motorni promet v dolini in povečati prihod na destinacijo z alternativnimi, bolj trajnostnimi sredstvi. Parkirna mesta bodo zato zagotovili tudi na novem parkirišču na Nomenju. Obe ukinjeni začasni parkirišči, Labora in Kristal, sta se uporabljali in bili delno zasedeni samo na vrhuncu turistične sezone.

Na območju Občine Bohinj je junija začel voziti tudi električni kombi, s katerim bodo občani Bohinja dobili možnost lažjega dostopa do zdravnika, kulturnih prireditev, popoldanskih interesnih dejavnosti, predvsem na območjih, ki niso pokrita z javnim potniškim prometom ali pa je ta slabše razvit. Po navedbah občine gre za pilotni projekt. Na podlagi izkazanih potreb uporabnikov ter letošnjih izkušenj bodo v prihodnjih letih izvajanje prevozov ustrezno prilagodili.

Občina Bohinj je letos začela tudi s spremembo celostne prometne strategije Za cvetoči Bohinj. V pripravo strategije bo vključena tudi širša javnost. Temeljni cilj dokumenta je zmanjšati negativne vplive motornega prometa na okolje ter povečati privlačnost naselij za prebivalce in obiskovalce.

Sledilnik obiskanosti narodnega parka

Javni zavod Triglavski narodni park medtem poziva obiskovalce k odgovornemu obisku krajev na celotnem območju parka in uporabi javnih prevozov v poletni sezoni. Park letos kot poskusno uvaja sprotno spremljanje obiska na območju narodnega parka. Obiskovalci lahko po novem na spletni strani spremljajo, koliko prehodov štejejo števci obiska na različnih lokacijah po parku.

Deset števcev pošilja podatke enkrat dnevno, tako da je možno za dan nazaj ali za dlje v preteklost preveriti, koliko obiskovalcev je obiskalo določeno točko v parku. Gre za pilotno aktivnost, ki predstavlja inovativen pristop spremljanja obiska v mednarodnem alpskem prostoru.

Omejen promet tudi na Bledu

»Občina Bled bo tudi v letošnji poletni turistični sezoni pristopila k umikanju prometa iz jezerske sklede,« so zapisali na občinski spletni strani. Med obdobjem od 14. junija do 15. septembra bosta med 10. in 18. uro na Pristavi in železniški postaji Bled Jezero prisotna varnostnika, ki bosta v območje spuščala motoriste, traktoriste, goste območja kampa in drugih nastanitev, dostavo, izvajalce javnih služb, taksi, avtobuse, ki pripeljejo goste restavracije in vse voznike, ki bodo predložili veljavno parkirno dovolilnico.

Prebivalcem s stalnim prebivališčem v občini Bled bodo lahko tudi v letošnjem letu pridobili dovolilnico »Velika Zaka«, ki jim bo omogočila prehod skozi območje Velike Zake in brezplačno uporabo sanitarij v lasti občine.

Tistim, ki kartico že imajo, se bo ta v letošnji sezoni avtomatsko podaljšala, ostali pa si jo lahko priskrbijo z izpolnitvijo spletne vloge. Na občini opozarjajo, da dovolilnica ne omogoča uporabe parkirišč.