Za obravnavo vladnega predloga zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, ki bo na dnevnem redu v torek, bodo poslanci in poslanke namenili več kot pet ur. Predlog sicer želi spodbuditi in podpreti zaposlovalce, zaposlene in tiste, ki se šele odločajo za zaposlitev v socialnem varstvu. Predvideva skoraj deset milijonov evrov, izvajal pa se bo do leta 2026. Novi zakon o Kobilarni Lipica, ki ga bodo poslanci obravnavali v sredo, predvideva vnovično uvedbo enovitega upravljanja območja kobilarne, po katerem bo ena družba skrbela za kulturne in naravne vrednote ter jih turistično tržila. Predlog novega zakona predvideva, da bo družba Holding Kobilarna Lipica z uveljavitvijo zakona nadaljevala delo kot družba Kobilarna Lipica, v šestih mesecih pa ji bo pripojeno sedanje podjetje Kobilarna Lipica, ki je do zdaj skrbelo za izvajanje javne službe.