Za Televizijo Slovenija je Černač pojasnil, da na podlagi teh določb lahko pride do črtanja članstva ali do spremembe statusa iz aktivnega člana v tako imenovanega simpatizerja oziroma podpornika. »Ta določba se za poslance Anžeta Logarja, Evo Irgl in Dejana Kaloha ne uporablja. Ta določba ne velja za nazaj, ta določba velja za naprej,« je dejal.