Državni sekretar na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Srečko Đurov je povedal, da je ministrstvo takoj po poplavah pripravilo vlogo za solidarnostni sklad, ki so jo še pred končnim rokom poslali na evropsko komisijo.Takrat je komisija ocenila, da je vloga ustrezna in da je Slovenija upravičena do pomoči iz solidarnostnega sklada EU. Na podlagi tega  je Slovenija prejela prvih 100 milijonov evrov predplačila, ki je že bil nakazan upravičencem.

Kot je pojasnil, je komisija po izplačilu prvega denarja začela s postopkom preverjanja slovenske vloge, kar da je običajni postopek pri dodelitvi sredstev iz sklada. Komisija je takrat od ministrstva zahtevala še nekatera dodatna pojasnila, ki jih je ministrstvo tudi pripravilio in poslalo v Bruselj. »Gre za običajni postopek pri dodelitvi sredstev iz sklada, ki ga ni bila deležna samo Slovenija. Mi smo se na to ustrezno odzvali, pojasnila pa je komisija smatrala za utemeljene,« je še dejal Đurov in izpostavil, da je po zadnjih informacijah, ki jih imajo, komisija že sprejela sklep o dodelitvi sredstev iz solidarnostnega sklada, in sicer v višini 420 milijonov evrov, kar je celo več, kot so sprva napovedovali.

Na razkritje Dnevnika, da je komisija med drugim opozorila na nezadostne podatke o obsegu poplav in uporabo nezanesljive metodologije, je odvrnil, da so uporabljali metodologijo, ki so jo uporabljale tudi druge države, kar so pojasnili tudi v dodatno zahtevanih dokumentih, komisija pa je njihova pojasnila sprejela.

Izvirni dokument Evropske komisije (v angleščini) je v fotogaleriji.

Đurov se nadeja, da bo Slovenija sredstva iz solidarnostnega sklada prejela enkrat jeseni, saj mora sklep Evropske komisije na koncu potrditi še novoizvoljeni evropski parlament. Na ministrstvu so že začeli s pripravo pravil in kriterijev, po katerih se bodo ta sredstva dodeljevala, v okviru tega pa se bodo tudi odločili, za katere ukrepe jih bodo uporabili.