Kolarjeva domačija je bila pomemben del parka vse od leta 1981, ko so ustanovili Spominski park Trebče. Neločljivo pa je domačija povezana tudi z življenjem nekdanjega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita, ki se je na Trebče rad vračal k svoji teti Ani Kolar, rojeni Javeršek, in sestrični Ani Kostanjšek. »Pod Kolarjevo domačijo se odpira pogled na ribnik Trebče, ki je mrestišče mnogim dvoživkam. Spomladi tu odlagajo mreste krastače, sekulje in rosnice, občasno pa opazimo še kakšnega pupka. Ker je območje zelo pomembno za populacije dvoživk, v okviru projekta LIFE Amphicon vzpostavljamo infocenter za dvoživke v Kozjanskem parku – Žabja domačija,« je povedala Anja Bolčina, sodelavka Javnega zavoda Kozjanski park.

Okoli ribnika nastaja učna pot

V Žabji domačiji bodo predstavljene vse vrste dvoživk, ki jih najdemo v Kozjanskem parku in bližnjih območjih Natura 2000. »Opisani bodo habitati, v katerih te vrste živijo, navedene bodo mnoge zanimivosti iz sveta dvoživk in pojasnjeni dejavniki ogroženosti te skupine, obiskovalci pa bodo izbranim vrstam lahko tudi prisluhnili. Domačijo smo pred pripravo razstave tudi obnovili. Prekrili smo jo z novo slamnato streho, osvežili fasadni del in prenovili tla. Izvedene aktivnosti projekta in obnovo domačije je delno sofinancirala tudi občina Bistrica ob Sotli, ki je lastnik Kolarjeve domačije,« je orisala. Poleg vsebin v sami domačiji bodo okoli ribnika uredili učno pot, na kateri bo ob informativnih tablah mogoče slediti življenju dvoživk skozi vse leto, od spomladanskih selitev do jesenskih priprav na prezimovanje. »Zaključna dela in priprave so v polnem teku, otvoritev Žabje domačije pa načrtujemo v jesenskem času, ko bomo na Trebčah skupaj zapisali novo, žabjo zgodbo,« je na Kozjansko povabila Anja Bolčina.