Najnovejši rezultati vsakoletne raziskave strokovnjakov z ljubljanske fakultete za šport o gibalnih sposobnostih otrok in mladostnikov so vse prej kot spodbudni. Z zbiranjem podatkov meritev za športnovzgojni karton (ŠVK) so začeli 1. aprila, do 8. junija pa jim je uspelo obdelati podatke iz 410 osnovnih in srednjih šol s 159.006 učenci in dijaki. Končne ugotovitve bodo sicer znane jeseni, že sedaj pa je jasno, da se je trend izboljšanja telesne zmogljivosti učencev in srednješolcev po covidnem obdobju skorajda povsem ustavil.

»Zgodilo se je to, kar smo napovedovali minula leta: gibalna učinkovitost otrok in mladine je v letošnjem šolskem letu na bistveno nižji ravni kot v predkoronskem obdobju. Fantje dosegajo za pet, dekleta pa za osem odstotkov nižjo gibalno učinkovitost, kot so jo v šolskem letu 2018/19,« je poudaril vodja meritev ŠVK s fakultete za šport dr. Gregor Starc.

Dejal je, da si s trenutnim obsegom in kakovostjo športne vzgoje in gibanja v šolskem prostoru ne moremo več obetati napredka: »V populaciji je bistveno več gibalno nizko učinkovitih kot gibalno visoko učinkovitih otrok in mladostnikov, na drugi strani pa je rahlo narasel delež visoko gibalno učinkovitih otrok, a je še vedno bistveno nižji kot v predkoronskem obdobju.«

Porazen upad vzdržljivosti

Starc je opozoril tudi na vnovično porast debelosti med otroki in mladostniki oziroma povečevanje deleža podkožnega maščevja, kar morda nakazuje tudi na neustrezne spremembe v šolski prehrani, skrbi pa ga tudi neenakost v razvoju med dijakinjami in dijaki različnih srednješolskih programov: »Gimnazijci in gimnazijke po svoji gibalni učinkovitosti izrazito odstopajo od dijakov in dijakinj srednjih tehniških šol, še bolj pa od dijakinj in dijakinj poklicnih programov, ki bodo prvi vstopili na trg delovne sile in bodo ob slabi popotnici najnižje gibalne učinkovitosti opravljali telesno najbolj naporna dela. S tega vidika bodo podvrženi tudi največjim zdravstvenim tveganjem in pogosto odsotnostjo z dela.«

Skrb zbujajoč je tudi upad vzdržljivosti srednješolcev poklicnih smeri: trenutni 1. letniki so v teku na 600 metrov namreč dosegli v povprečju 8 sekund počasnejši čas kot v 9. razredu osnovne šole, trenutni 2. letniki 7 sekund počasnejšega, trenutni 3. letniki pa so za svojim časom teka na 600 metrov zaostali kar 16 sekund. Upadel je tudi obseg relativne mišične moči, saj so v merski nalogi vese v zgibi trenutni prvi, drugi in tretji letniki dosegali šest sekund krajši čas vese kot v 9. razredu osnovne šole.

Kot je še poudaril Starc, dijakinje in dijake srednjih poklicnih šol pestijo tudi težave z vidika prehranjenosti: z debelostjo se namreč srečuje štirikrat več tamkajšnjih mladostnikov kot v gimnazijah, hkrati pa je v poklicnih srednjih šolah tudi 40 odstotkov več tistih s preddebelostjo.

V pravo smer, a močno prepočasi

Po besedah Gregorja Starca je danes komunikacija s šolskim ministrstvom bistveno boljša kot pred dvema letoma: »Se pogovarjamo in poslušamo, seveda pa si želimo, da bi nas pristojni še bolj slišali upoštevali naše dokaze. Celotna država bi morala potegniti korenite poteze in začeti v šole in športno vzgojo vlagati več denarja. Naše šolstvo je namreč zelo podhranjeno, pa tudi učitelji so podplačani.«

Sogovornik meni, da se moramo kot družba čim prej odločiti, kam sploh želimo. Spomnil je na izkušnjo Združenih držav Amerike, kjer jim šolski sistem razpada in imajo cele generacije nepismenih otrok, tudi z vidika gibalne pismenosti. »Tudi zato čakamo na pravega človeka na pravem mestu oziroma na ministra ali ministrico, ki bo udaril(a) z roko po mizi in začel(a) s hitrejšim premikanjem zadev v pravo smer,« je sklenil Gregor Starc.

Med predlogi ukrepov za izboljšanje gibalne učinkovitosti otrok in mladostnikov si na fakulteti za šport med drugim sicer že dolga leta prizadevajo za umestitev povečanja obsega športne vzgoje po celotni vertikali šolanja v nacionalno strategijo vzgoje in izobraževanja, pripravo zakonskih podlag in sredstev za uro predmeta športa vsak dan pod vodstvom učiteljev športne vzgoje ali v obliki skupnega poučevanja z razrednimi učitelji in povečanje ponudbe netekmovalne športne vadbe za srednješolce v klubih in društvih. x