Direktor ljubljanske študentske organizacije Andrej Klasinc je računskemu sodišču posredoval odzivno poročilo. Revizorji so preskusili verodostojnost in zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov, a so bili ob tem le delno zadovoljni. V ŠOU v Ljubljani so se zavezali, da bodo najpozneje do 15. julija letos potrdili prenovljen pravilnik, s katerim bo urejeno financiranje, načrtovanje in poročanje o njihovih projektih. Uporabljati naj bi ga začeli do konca leta oziroma najpozneje do konca marca 2025, kar so revizorji ocenili kot zadovoljiv ukrep.