Pirc Musar je na Brdu pripravila tretji predsedničin forum, ki je tokrat posvečen krepitvi kulture mirnega sobivanja in strateškim ukrepom za preprečevanje nasilja. Kot je poudarila, našo družbo poleg naravnih nesreč najostreje zaznamujejo ravno tragični primeri nasilja. Zato je po njenem mnenju skrajni čas za ukrepanje.

Predsednica je opozorila, da je nasilje v šolah in med vrstniki čedalje pogostejši problem, k čemur prispevajo tudi družbena omrežja, kjer je nasilje postalo vsebina sprevrženega zabavljaštva in iskanja pozornosti, pogosta pa je tudi glorifikacija nasilnežev in nasilja.  Po njenih besedah je potrebno nemudoma doseči premike in zagotoviti sistemski, načrtovan in koordiniran pristop, katerega cilj bo prepoznava dejavnikov tveganja za medvrstniško nasilje, ustrezna družbena obravnava nasilja in odziv nanj. 

Izpostavila je tudi, da so v razpravi o nasilju v družbi prepogosto spregledani starejši. Kot je navedla, podatki centrov za socialno delo kažejo, da so v zadnjih štirih letih obravnavali 17.912 primerov nasilja v družini, od tega je bilo 2.045 primerov obravnav žrtev nasilja starejših od 65 let

Aleš Bučar Ručman s fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru je na forumu poudaril, da je Slovenija v primerjavi z drugimi državami relativno varna zlasti za moške, glede preprečevanja nasilnih smrti žensk pa so razmere boljše v številnih drugih državah.

Omenil je tudi mednarodno študijo, ki je pokazala, da se je v 20 letih delež 15-letnikov, ki so sami povedali, da so nekoga trpinčili, povečal za več kot 100 odstotkov. Ob tem je izpostavil, da je bil napredek v delegitimaciji različnih oblik nasilja, kot so nasilje v družini, nasilje nad otroki, medvrstniško nasilje in nasilje nad starejšimi, dosežen pred približno dvema ali tremi desetletji, ampak celostne sistemske nadgradnje ni bilo. Zato nas po njegovem mnenju na tem področju čaka največji izziv.