Vsakemu je jasno, da po koncu napadov na Gazo tam ne bo mogoče več živeti, ker bo popolnoma porušena in brez infrastrukture. Več kot dva milijona Palestincev bo prisiljena v izgnanstvo, to je tudi cilj Izraela. Zgodovinska sramota zahodnih držav in tudi Slovenije je, da strpno in s toleranco gledajo ta pomor in končno izgon celega naroda.

Kot Slovenca me je sram, da je tudi naša država s pasivnostjo dejansko soudeleženka tega genocidnega ravnanja. Zato naši politiki predlagam tri zahteve da:

1. Slovenija pozove Mednarodno kazensko sodišče (ICC) za začetek postopka za vojne zločine proti državi Izrael in njenemu vodstvu;

2. Slovenija uvede sankcije proti državi Izrael;

3. Slovenija prizna samostojno in neodvisno državo Palestina v njenih zgodovinskih mejah in v skladu z že sprejetimi mednarodnimi resolucijami.

P. S.:

Ta poziv pa ne pomeni, da kakorkoli opravičujem nedavni napad Hamasa, vendar je razmerje in predhodni vzrok v popolnem nasprotju in neravnotežju z današnjim dogajanjem v Gazi.

Gorazd Cuznar, Črnomelj