Nedavne objave poslovnih rezultatov pomembnih slovenskih podjetij, kot so Krka, NLB, Petrol in Telekom Slovenije, kažejo na stabilno in uspešno poslovanje. Ti delniški blue chipi, zajeti v indeksu SBITOP, so v preteklih desetih letih skupaj z dividendami prinesli več kot 12-odstotni letni donos, kar poudarja privlačnost slovenskega trga tako za velike kot male vlagatelje.

Posebej izstopa Skupina Krka, ki je v prvih devetih mesecih leta ustvarila 1,34 milijarde evrov prihodkov, kar je 8 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja je dosegel rekordnih 320,3 milijona evrov, čisti dobiček pa 235,6 milijona evrov. Skupina je registrirala sedem novih izdelkov, vključno s petimi zdravili na recept in dvema veterinarskima izdelkoma. V letu 2023 je Krka namenila 81,5 milijona evrov za posodobitev in povečanje zmogljivosti proizvodnih obratov. Zaposluje 12.637 ljudi, od tega 45 odstotkov v drugih državah. Načrti za leto 2024 vključujejo prodajo v višini 1,85 milijarde evrov in čisti dobiček 310 milijonov evrov. Do leta 2028 si prizadevajo za povprečno vsaj 5-odstotno letno rast prodaje bodisi v volumnu bodisi vrednosti prodanega, s poudarkom na krepitvi vertikalno integriranega poslovnega modela, zagotavljanju visokih standardov kakovosti in varnosti izdelkov ter vključevanju trajnostnih vidikov v poslovne odločitve.

V podobni smeri napreduje tudi NLB, ki je nedavno objavila dobre poslovne rezultate za tretje četrtletje in je napovedala izplačilo letošnjega drugega dividendnega obroka v decembru. Visoka dobičkonosnost in obetavne napovedi kažejo na nadaljevanje uspešnega poslovanja. Tržna kapitalizacija ostaja relativno nizka v primerjavi z dobičkom, kar predstavlja priložnost za vlagatelje. Dodatno regija, v kateri banka posluje, doživlja gospodarski razvoj z napovedmi rasti, ki so nad povprečjem Evropske unije. To ustvarja pogoje za dodatne priložnosti za rast in razvoj NLB.

Tako Skupina Krka kot NLB dokazujeta, da slovenski gospodarski prostor ni le stabilen, temveč tudi poln priložnosti za rast in razvoj, to pa potrjuje privlačnost slovenskega trga za domače in tudi mednarodne vlagatelje. Ob tem pa tako NLB kot Krka ostajata privlačni naložbi za vlagatelje, ki iščejo dividende, in skupaj s podjetji, kot so Petrol, Sava Re, Telekom Slovenije (ponovna izplačila v prihodnjem letu) in Luka Koper, lahko predstavlja pomemben del portfelja dividendnih naložb.