Komisija je Slovenijo k izpolnitvi obveznosti glede načrtov pozvala že februarja letos z uradnim opominom, v današnjem obrazloženem mnenju oz. drugem opominu pa je podrobneje navedla, da Ljubljana zamuja s pregledom in sprejetjem tretjega načrta upravljanja povodij ter s poročanjem o tem.

V skladu s pravili ima Slovenija zdaj na voljo dva meseca za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Če tega ne bo storila, se lahko komisija odloči, da zadevo preda v obravnavo Sodišču Evropske unije.

Tudi za odgovore na opomine ima Slovenija dva meseca časa. Če Bruselj s pojasnili ne bo zadovoljen, pa ji bo poslal drugi opomin.

Je pa medtem komisija danes zaključila 135 zadev, pri katerih je z državami članicami razrešila težave, zaradi česar postopka ni treba nadaljevati.

Kot so spomnili pri Evropski komisiji, današnje objave predstavljalo redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Namen odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je po njihovih navedbah zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljanov in podjetij.