Od strokovnjakov tehničnega varovanja do sistemskega integratorja

Leta 2007 je na mesto direktorja nastopil Bojan Petek. Takrat si je vodstvo zadalo cilj, da poslovanje razširijo še na druga področja, kar so uspešno izvedli. Tenzor je eden vodilnih integratorjev v Adria regiji na področju centralno-nadzornih sistemov, RFID rešitev, sistemov upravljana zgradb, tehničnega varovanja in elektroinstalacij na področju trgovine in trgovskih centrov, industrije, turizma, prometa, parkirišč in parkirnih hiš, bank in finančnih institucij, knjižnic in javne uprave. 

Skupina Tenzor vključuje 6 hčerinskih podjetij – v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji, Albaniji in na Kosovem, ter poslovno enoto v Avstriji. Njihove rešitve so sicer implementirane v več kot 25 državah. 

Inovativnost ostaja temelj razvoja

Tehnični napredek v Skupini Tenzor zagotavljata dva razvojna centra, v Sloveniji in Makedoniji, ki skrbita za razvoj lastnih specializiranih rešitev glede na želje in potrebe strank. Tudi v letošnjem letu je ena izmed njihovih inovacij, UVSS, prejela priznanje za inovacijo leta - zlato na lokalni in bronasto na nacionalni ravni.

Ob 30. obletnici je vodstvo podjetja izpostavilo pomen dolgoročnih odnosov za uspeh podjetja – s poslovnimi partnerji, strankami in zaposlenimi. »Umetna inteligenca in tehnologija sta del naših storitev in rešitev, ampak verjamem, da so človek, čustva in empatija še vedno najpomembnejši del poslovanja.« pravi Miha Senčar, ki je v letu 2021 prejel tudi naziv Mladi manager leta.

Prvih 30. let poslovanja je šele začetek

Fokus podjetja v prihodnje bo izvedba kompleksnih velikih projektov od projektiranja, izvedbe in vzdrževanja kot tudi nišnih razvojnih projektov. Cilj je tudi širitev na nove trge: v Nemčijo, Švico, na Madžarsko… Predvsem pa želijo v prihodnosti družinsko podjetje - v še boljši kondiciji kot danes - predati v upravljanje tretji generaciji.