Zunanji ministri Slovenije, Avstrije, Slovaške, Madžarske in Češke, ki sestavljajo skupino C5, so se včeraj na srečanju na Dunaju zavzeli za pospešitev širitvenega procesa Evropske unije, ki naj bo bolj oprijemljiv s postopno integracijo držav kandidatk. Pri tem so izpostavili zahodni Balkan, rekoč da evropska integracija brez njega ni popolna. Glede Ukrajine se je gostitelj srečanja, avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg, zavzel za čimprejšnje končanje vojne in dosego miru, vendar pa mora biti ta pravičen, trajen in mora upoštevati suverenost Ukrajine. Pri tem je poudaril vlogo Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ki jo po njegovem prepričanju potrebujemo kot »vseevropsko platformo za dialog«.

Prevladujoča tema srečanja so bile nezakonite migracije, ki da predstavljajo velik izziv za vse države. Schallenberg pravi, da je edini mogoč uspešen pristop pri soočanju s tem izzivom evropski pristop, da pa schengenski sistem ne deluje, ker mejni nadzor izvaja že četrtina članic, tudi Avstrija. Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je opozorila na porast nedovoljenih migracij tudi na zahodnobalkanski poti, na težavnost tega vprašanja za njuni državi sta opozorila tudi češki in slovaški zunanji minister Jan Lipavsky in Miroslav Wlachovsky, madžarski Peter Szijjarto pa na nasilje migrantov na južni madžarski meji nad madžarskimi mejnimi stražarji, kot je dejal.

C5 služi kot forum za dialog, tokratno srečanje je bilo deseto od ustanovitve leta 2020, naslednje bo marca v Ljubljani. x sta