Župani občin Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče so podpisali pogodbo, s katero so zagotovili delovno terapijo za otroke s posebnimi potrebami na osnovni šoli Ljuba Šercerja. S tem bodo otrokom omogočili delovno terapijo znotraj šole in tako razbremenili tudi starše.

S pogodbo so po besedah kočevskega župana Vladimirja Prebiliča zagotovili financiranje dveh terapevtk, ki bosta izvajali delovno terapijo z otroki, ki imajo izrazite pomanjkljivosti na področju motorike in gibanja. Tako bodo lahko otroci hitreje napredovali, razbremenjeni bodo tudi njihovi starši. Ti bi morali sicer popoldne delovno terapijo iskati v zasebnih ali javnih zdravstvenih ustanovah, če bi jo zaradi dolgih čakalnih vrst sploh dobili, je povedal župan. Tovrstno terapijo, ki jo pomaga organizirati Zdravstveni dom Kočevje, sta občini Kočevje in Ribnica financirali že v lanskem šolskem letu, letos pa so se jim pridružile še občine Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče. Osnovna šola Ljuba Šercerja, ki izvaja prilagojeni program, pokriva namreč širšo regijo in jo obiskujejo tudi otroci iz drugih bližnjih občin.

Za izvajanje terapije v letošnjem šolskem letu so občine zagotovile 22.000 evrov, za prihodnje šolsko leto pa bodo podpisale novo pogodbo. Pri tem si občine delež financiranja delijo glede na število otrok, ki prihajajo iz posamezne občine. Del stroška nosi tudi ZD Kočevje, saj je ena od terapevtk delno zaposlena pri njih.