V samostojni državi smo doslej dobili 78 znamk in 22 blokov z motivi živalstva. V petek bomo dobili tri nove znamke in blok z eno znamko, na katerih so prikazani polhi, ilustracije in oblikovanje je opravil Zlatko Drčar. Znamke imajo črkovno nominalo A, B, C in D. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na ovitku prvega dne (št. 18 in 19/2023), bo v uporabi na pošti 1380 Cerknica.

Bodi (pre)viden je moto druge prometnovzgojne znamke z nominalo B (0,98 evra), pripravili so jo v villa creativa. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na OPD (št. 20), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana.

Druga znamka z motivi slovenske tehniške dediščine prikazuje radijski sprejemnik slavček, oblikovali so jo v villa creativa, ima nominalo 1,57 evra. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na OPD (št. 21), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana. Četrti motiv vodnjakov na Slovenskem (blok z eno znamko, nominala 2,67 evra) predstavlja Kettejev vodnjak na Glavnem trgu v Novem mestu; ilustracija in oblikovanje: Marko Prah. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na OPD (št. 22), bo v uporabi na pošti 8105 Novo mesto.