Takšne spremembe zakona o verskih skupnostih, kot so jih predlagali sedaj, ne delajo drugega kot serijo viharnih nasprotovanj. Z verskimi skupnostmi je treba doseči dogovor o uvedbi »cerkvenega davka« po vzoru nekaterih evropskih držav. Telovadbe s številnimi ad hoc sprejetimi finančnimi dajatvami ne vodijo nikamor. Verske skupnosti morajo biti neodvisne od dobre volje vsakokratne politične oblasti in od javnih/državnih financ.

Franci Gerbec, Kremenica