Policija ima izdelan sistem notranjevarnostnih in zaščitnih postopkov, s katerimi vsak sum morebitnega odklonskega ravnanja katerega koli uslužbenca policije preverimo, glede na zbrane ugotovitve pa tudi vedno izvedemo ukrepe za odpravo takih ravnanj.

V notranjevarnostnem postopku, ki še ni zaključen in v katerem preiskujemo odklonska ravnanja policistov, smo z notranjevarnostno preiskavo ugotovili, da obstajajo razlogi za sum, da je policist storil kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, zato smo vse zbrane ugotovitve 4. 4. 2023 poslali Oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva RS (Posebni oddelek SDT RS). Po navodilih državnega tožilca smo 24. 5. 2023 ugotovitve poslali tudi Okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru. Notranjevarnostni postopek še ni zaključen, drugih podrobnosti ne moremo razkrivati zaradi postopka na državnem tožilstvu.

Poudarjamo pa, da ne obstajajo razlogi za sum, da bi mag. Senad Jušić storil kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, kar je potrdilo tudi državno tožilstvo. Na podlagi zbranih obvestil, pregledanih podatkov ali drugače nismo pridobili dokazov ali indicev, ki bi predstavljali razlog za sum, da je storil odklonsko ravnanje, zato ga tudi ne preiskujemo v notranjevarnostnem postopku.

Drago Menegalija, predstavnik Policije za odnose z javnostmi