Pripravljeni smo na to, da bodo določene reforme v prvem, drugem, tretjem letu terjale večjo porabo, a v to bomo privolili le, če se bo z reformo povečala učinkovitost. Da bo torej na dolgi rok prinesla nižje stroške. Ne gre za to, da lahko davke preprosto zvišamo. Davke je zelo težko zvišati, predvsem ker je to treba narediti na način, ki bo transparenten, enostaven in razumljiv. In če želite, tudi na družbeno sprejemljiv način. Drugače tega ne moremo izpeljati.

Pri deležu davkov v BDP zdaj zaostajamo za 2,5 odstotne točke za povprečjem EU, ampak to seveda ne pomeni, da je cilj pobrati toliko več. Mislim, da je nemogoče, da bi z davčnimi spremembami, ki jih uvajamo, dobili toliko novih davčnih prilivov. Absolutno verjamemo, da je treba davčni zajem povečati, smo pa tukaj omejeni. Nerealno pa je, da želimo imeti zdravstvene storitve, pokojnine, nadomestila za brezposelnosti na nivoju skandinavskih držav, na drugi strani pa zajem davkov za te storitve na nivoju južnoevropskih držav. Na žalost pri ustvarjanju dodane vrednosti nismo na nivoju severnoevropskih držav, na srečo pa tudi ne na nivoju južnoevropskih.

Ne moremo imeti vsega. Nismo Norveška.