Najbolj pozitiven podatek lanskega leta v energetiki je podatek, da so bile lani v Sloveniji zgrajene sončne elektrarne s skupno močjo okoli 260 megavatov. To verjetno redkim kaj pove, ampak za primerjavo naj povem, da je bil do lani največji letni prirast pri sončnih elektrarnah nekaj več kot sto megavatov. Lasten scenarij in scenarij Slovenske akademije znanosti in umetnosti predvidevata pri sončnih elektrarnah prirast od 300 do 350 megavatov. Lani se nam je torej zgodil zelo visok prirast brez nekih večjih sončnih projektov in brez resnejših zakonskih spodbud – na primer zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije še ni niti sprejet. Tukaj se nam torej dogaja intenziven prehod, ki se ga v resnici niti ne zavedamo.