Svetniki so se strinjali tudi s prenosom nalog s področja urejanja prostora in varstva okolja z mestne uprave na Skupno občinsko upravo občin Gorenjske. Ta je začela delovati lani, njene ustanoviteljice pa so poleg Kranja občine Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič. Lani je skupna uprava izvajala naloge občinskih inšpekcij, redarstva in notranje revizije, na podlagi interesa Kranja, Jezerskega in Preddvora pa bo začela izvajati še naloge varstva in urejanja prostora, s čimer se bo sofinanciranje države povečalo s 40 odstotkov na 50.

Svetniki so pri prvi obravnavi potrdili tudi odlok o naravnem spomeniku Kanjon reke Kokre. »Namen je, da se ta biser Kranja ohrani in da se zaščiti ter se regulira, katere dejavnosti so v kanjonu dovoljene,« je izpostavila podžupanja. Občina namerava kanjon opremiti s primerno infrastrukturo in ga sonaravno urediti, tako da bo meščanom in turistom omogočal kakovostno izkušnjo. V nadaljnjih korakih bo treba urediti tudi lastništvo parcel, saj jih je 37 odstotkov v zasebni lasti.

S sklepom mestnega sveta glede lokacijske preveritve na več zemljiščih v Mavčičah bo občina lahko začela pripravljati dokumentacijo za rekonstrukcijo vrtca Mavčiče in rušitev ter novogradnjo kulturnega doma. Z obvezno razlago zazidalnega načrta na območju šolskega centra Zlato polje bo zagotovila manjkajoča parkirna mesta na tem območju.