V projektu INCREASE sodeluje 19 vodilnih evropskih raziskovalnih inštitucij in industrijskih partnerjev. Med njimi je družinsko podjetje Plastika Skaza edini partner iz Slovenije. Zaradi strogih varnostnih zahtev se v električni opremi trenutno uporabljajo izključno osnovni plastični materiali, saj ustreznih recikliranih materialov na tržišču še ni na voljo. Z uspešno izvedbo projekta Skaza utrjuje položaj vodilnega slovenskega podjetja v razvoju trajnostnih rešitev in izdelkov iz plastike. Poleg svoje pa krepi tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Večji delež plastike v novih izdelkih

Povečanje deleža reciklirane plastike v novih izdelkih je eden izmed ciljev evropske strategije za plastiko. Z njenim uresničevanjem bomo na evropskem trgu do leta 2025 vsaj 10 milijonov ton reciklirane plastike porabili za izdelavo novih izdelkov. Če jih primerjamo s štirimi milijoni ton v letu 2016, gre za ambiciozen cilj, ki ga lahko uresničijo trajnostno usmerjena podjetja. Povečanje deleža recikliranja bo vplivalo tudi na znižanje emisij toplogrednih plinov in količino deponiranih odpadkov. Zato so partnerji v projektu INCREASE odločeni, da prispevajo k povečanju vnosa reciklirane plastike v izdelke z visoko dodano vrednostjo z vpeljavo inovativnih rešitev v celotni vrednostni verigi recikliranja.

Plastika Skaza v projektu INCREASE vodi raziskovalno študijo, ki se ukvarja z razvojem naprednih reciklatov za aplikacije v električni in elektronski opremi. Glavne družine izdelkov, na katere meri, so ohišja električnih pametnih števcev in polnilnic za električna vozila. Tovrstne aplikacije imajo izredno visoke zahteve glede uporabljenih materialov, predvsem v smislu gorljivosti, električnih lastnosti in dolgoročne obstojnosti. Plastične komponente morajo namreč zagotavljati ustrezno varnost pri uporabi. Električne naprave v gospodinjstvih po ocenah na letni ravni povzročijo 51.000 požarov, skoraj 500 smrti, 1400 poškodb in 1,3 milijarde škode. Zaradi strogih varnostnih zahtev se za zahtevne aplikacije v električni opremi uporabljajo izključno osnovni plastični materiali, saj ustreznih recikliranih materialov na tržišču še ni na voljo.

Razvoj reciklata iz odpadne plastike

V sklopu projekta Skaza skupaj s partnerji razvija reciklate iz popotrošniške odpadne plastike na osnovi polikarbonata (PC) in mešanic PC in akrilonitril butadien stiren kopolimera (ABS), ki bodo izpolnjevali vse zahteve omenjenih aplikacij, vključno z enim izmed najstrožjih standardov gorljivosti plastičnih materialov UL 94 V0. Glavni izzivi, s katerimi se konzorcij sooča, so povezani z zagotavljanjem ustreznih virov odpadne plastike, razvojem naprednih tehnologij recikliranja, ki vključujejo postopke čiščenja, sortiranja in ponovne predelave, ter z izpolnjevanjem strogih regulativ.

Uspešen razvoj reciklata bo predstavljal velik preboj na področju uporabe recikliranih materialov v električni in elektronski opremi, s tem pa pomembno prispeval k širšim družbenim ciljem – znižanju emisij toplogrednih plinov pri proizvodnji novih izdelkov in preprečevanju onesnaževanja okolja s plastičnimi odpadki.