Za GEN-I je bilo lansko leto burno. Soočali so se z vrsto sprememb – od teh v dobavnih verigah energentov do visokih cen energentov in ukrepov EU ter drugih držav za omejitev posledic energetske krize. »Pri tem, da smo se ustrezno odzvali in obvladovali regulatorna, finančna ter kreditna tveganja, sta bili ključni naša povezanost in odzivnost vseh sodelavcev,« je povedala Alenka Potočnik, vodja službe za razvoj kadrov pri GEN-I.

Kaj vam pomeni naziv najboljšega zaposlovalca?

Dobili smo potrditev, da delamo v pravi smeri, hkrati pa priložnost, da si kot podjetje nastavimo ogledalo in dobimo povratno informacijo. Kaj delamo dobro in kaj bi lahko še izboljšali. Lani smo tako našim zaposlenim obljubili, da bomo področja z največjim potencialom za napredek poskušali nadgraditi.

Katera področja so bila to in k katerim spremembam vas je Zlata nit še dodatno spodbudila?

To so bili sklopi vodenja, komuniciranja in sodelovanja, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju ter osebna rast in razvoj. Tem dimenzijam smo poseben poudarek namenili tako v naših ustaljenih kadrovskih procesih kot v novih razvojnih projektih. Pri sklopu vodenje, rast in razvoj sodelavcev smo uvedli Akademijo vodenja, katere namen je opolnomočiti vodje za uporabo vrlin pri usmerjanju svojih ekip. Uvedli smo program Genialen vodja, ki se osredotoča na novoimenovane vodje v GEN-I in jim pomaga pri spoznavanju kadrovsko-administrativnih dolžnosti, ter mentorski program, ki povezuje izkušene sodelavce in mlade potenciale.

Kaj je ključna prednost podjetja GEN-I kot zaposlovalca?

Iskalci na trgu dela se vedno bolj zavzeto ukvarjajo z družbenim in okoljskim vplivom podjetij, GEN-I pa jim nudi možnost soustvarjanja zelene prihodnosti. Pri nas na poti trajnostnega razvoja dejanj ne vrednotimo le skozi gospodarsko, temveč tudi ekološko in socialno prizmo. Delo in osebnostna rast zaposlenih sta pri nas osnova, na kateri gradimo širše učinke in pozitivne spremembe v družbi. To v praksi med drugim udejanjamo z dvema velikima programoma. Prvi je ZEON (Zeleni onboarding), kjer se novozaposlenim različnih izobrazbenih profilov predstavita vizija zelene prihodnosti podjetja GEN-I in naše poslanstvo. Novozaposleni v sklopu tega programa izvajajo zanimive trajnostne in inovativne naloge z različnih delovnih področij. Drugi je program skupnosti Zemljani. Zemljani so moderni urbani vrtičkarji iz vrst zaposlenih v družbi, ki skrbijo za skupne obdelovalne površine in čebele. Njihovo poslanstvo je širjenje zelene zavesti med sodelavci, ozaveščanje o ekološkem prehranskem odtisu, ekološki pridelavi hrane in sonaravnem življenjskem slogu.

Ponosni smo tudi na izvedbo Trading Challenge v letu 2022, prvega tovrstnega trgovalnega izziva v slovenskem prostoru, kjer so študentje in mladi zaposleni lahko nadgradili znanja, pridobljena na fakulteti. Največjo vrednost trgovalnega izziva vidimo v tem, da so predavanja in mentorske ure vodili naši senior trgovci in analitiki, pri čemer so udeleženci lahko dostopali do internega znanja in izkušenj GEN-I na področju trgovanja in analitike.

Uvajate tako imenovano holakracijo.

Ponosni smo na vpeljavo sistema holakracije na področju analitike, področju, ki je hrbtenica podjetja GEN-I, saj se radi pohvalimo s tem, da je večina naših odločitev podatkovno podprtih, kar prispeva h digitalizaciji in avtomatizaciji naših poslovnih procesov in ostaja naša konkurenčna prednost.

Sistem, ki smo ga vpeljali, je narejen po skrbnem premisleku. Gre za delovanje po principu holakracije – oblike samoorganizacije in discipliniranega samoupravljanja v podjetju. Pri tem so določeni vsebinski nosilci poslovnih področij, ki samostojno koordinirajo aktivnosti analitike na posameznih področjih, ob čemer delujeta tudi nosilec za kadrovsko področje in skrbnik na področju zaposlovanja. Vodje analitskih služb so pri odločanju samostojni, imajo odprt in sodelovalen odnos, marsikje se v znanjih dopolnjujejo, tako da se s pilotno uvedenim delovanjem holakracije več odgovornosti prenaša na nivo vodij analitskih služb. Če se bo sistem izkazal za učinkovitega, bo to dober kazalnik, da ima potencial še kje drugje.