V Danfoss Trati, ki je del multinacionalke Danfoss, pravijo, da to njihovim zaposlenim prinaša veliko priložnosti za karierni razvoj. »Vpeti so v mednarodne projekte, kjer so izpostavljeni različnim svetovnim praksam, tehnični kader igra aktivno vlogo pri razvoju sodobnih rešitev energetske učinkovitosti. Prav tako imajo zaposleni dostop do mentorjev kjer koli v organizaciji. Smo odprta družba jasnih načel in vrednot, ki verjame v raznolikost in vključenost zaposlenih,« pojasni Nuška Vihar Rakovec, vodja HR Danfoss Trate Slovenija.

Odloča več kot tretjina

V njihovi organizacijski kulturi je tradicionalno močno prisotna vključenost zaposlenih. V analizi in načrtovanju internega komuniciranja so ugotovili, da je v strateški razvoj vključenih več kot tretjina zaposlenih: aktivnih je sedem prostovoljnih skupin zaposlenih, v katerih sodeluje več kot 180 zaposlenih. »Vsaka od skupin na svoj način vpliva in prispeva k strateškemu odločanju in zagotavlja, da so odločitve sprejete z vključenostjo zaposlenih in vpletenih.«

Dobiček je gonilo rasti

Direktor podjetja Aleksander Zalaznik rad poudari, da je cilj podjetja dobičkonosnost. Malo za šalo, malo zares so mu v času, ko je predsedoval Združenju Manager, celo nadeli šaljiv naziv: gospod Dobiček. Poudarja namreč, da je dobiček gonilo rasti. Samo če ustvarjamo dovolj dobička oziroma dodane vrednosti, lahko vlagamo v razvoj. »Družba Danfoss se je predala ambiciji razvoja rešitev, ki bodo svetu omogočile ustvarjanje lepše prihodnosti. Da uresničimo to ambicijo, moramo ustvariti potrebne pogoje. Pri tem višja dobičkonosnost, dvig produktivnosti in dodane vrednosti v Danfoss Trati niso vezani na dvig produktivnosti dela oziroma ljudi, temveč sta vzvod inovativnost in digitalna preobrazba. Ponazorimo s primerom projekta Titan: z digitalizacijo je Danfoss Trata znižala število obiskov inštalaterjev na terenu s 7 na 1. To je konkreten primer plemenitenja dobičkonosnosti z znanjem, razvojem, inoviranjem oziroma sivimi celicami.«

Proizvodni tehniki

Avtomatizacija in digitalizacija prinašata priložnosti in izzive, ki nas kot družbo spodbujajo h konstantnemu izboljševanju. Njun vpliv je opazen pri razvoju delovnih mest, saj narekujeta zahteve po novem tehničnem znanju – zaradi vpeljave avtomatiziranih delovnih postopkov se spreminjata narava dela in produktivnost, transformira se tudi vloga delavca in vodje. »Posledično se povečuje interna potreba po obvladovanju novega tehničnega znanja. V proizvodnji se vpliv avtomatizacije na delovna mesta kaže v zaposlovanju proizvodnih tehnikov – profila zaposlenih, ki ga pred prihodom avtomatiziranih proizvodnih linij nismo poznali,« navaja primer nastanka novih delovnih mest Vihar-Rakovčeva.

Ponosni na ...

V Danfoss Trati so še posebej ponosni na iniciative, ki jih vodijo in soustvarjajo njihovi zaposleni. Lani so za izum in vzpostavitev posebnega organa, tako imenovanega empowermen, v okviru Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev prejeli priznanje zlata praksa. Njihove kadrovske prakse na splošno imajo en skupni cilj: zagotoviti varen in ustvarjalen prostor za izražanje interesov ter generiranje novih idej. »Zaposleni tako v sodelovanju s kadrovskim oddelkom soustvarjajo kulturo našega podjetja ter predstavljajo ambasadorje in zaupnike drug drugemu. S tovrstnimi iniciativami poskušamo tudi sami ujeti val nenehno spreminjajočega se okolja ter ustvarjati vključujoče okolje, ki podpira zaposlene pri uresničevanju njihovih potencialov.«