Enega najslikovitejših srednjeveških mestnih trgov v naši državi in srednji Evropi čaka jeseni temeljita prenova. Projekt je velik in pomemben tudi z vidika ohranjanja kulturne dediščine za nas in naše zanamce, poudarjajo na škofjeloški občini, zato so se ga lotili premišljeno in v povezavi s stroko. »Že vnaprej smo skušali rešiti čim več potencialnih ugank. Zavedamo se, da poleg prebivalcev življenje mestu dajejo tudi lokali. Zato bo ena prvih delavnic namenjena lastnikom in najemnikom lokalov na območju prenove, saj tudi zanje pripravljamo ukrepe, s katerimi bodo lažje premostili čas, ko se bodo dela odvijala pred njihovim pragom,« so povedali v kabinetu škofjeloškega župana Tineta Radinje.

​Rdeča nit prenove, s katero bodo poskrbeli za sodobno infrastrukturo za kakovostnejše življenje, delo in razvoj v starem mestnem jedru, bo povezanost preteklosti s sedanjostjo. V sklopu projekta bodo obnovili in posodobili celotno infrastrukturno omrežje: vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, elektrovode in telekomunikacijske vode ter javno razsvetljavo. Napeljali bodo razvod plinovoda, zasnovali arboristično ureditev in uredili zgornji ustroj z urbano opremo. Sedanji asfalt bodo večinoma zamenjali z granitnimi kockami, pri čemer bodo pazili na posebne simbolne poudarke (tako imenovani urbani tepih). Elemente kulturne dediščine so evidentirali in jih bodo restavrirali skladno s konservatorsko stroko.

Petdeset let od zadnje celovite prenove

Okvirna cena celovite prenove Mestnega trga in Klobovsove ulice znaša 5,5 milijona evrov, za projekt pa si na občini prizadevajo pridobiti namenska sredstva iz različnih virov. Namen celovite funkcionalne in estetske prenove javne infrastrukture, ki je z leti postala zastarela in nefunkcionalna ter ne sledi potrebam sodobnega časa, je privlačnejša in funkcionalnejša ureditev najožjega mestnega jedra, ki je bilo nazadnje celovito prenovljeno v sklopu prenov ob 1000-letnici Škofje Loke leta 1973. »V proces prenove želimo vključiti vse, tako občanke in občane kot prebivalce, lastnike, najemnike, zaposlene in obiskovalce. Že zdaj napovedujemo delavnice o zahtevnejših temah, kot so drevesa, promet in odpadki, na katerih bodo prisotni strokovnjaki posameznih področij. Osvetlili bomo prednosti in slabosti, se pogovorili ter skupaj poiskali najboljše možne rešitve. Prva delavnica bo v prihodnjih dneh,« pojasnjujejo na škofjeloški občini. V ta namen so pripravili posebno spletno stran (www.naplacu.skofjaloka.si), s pomočjo katere bodo uporabnike sproti obveščali o celotnem procesu prenove, organizirali različne dogodke in posredovali posamezne individualne odgovore.

Na občini so prepričani, da bo prenova Mestnega trga pozitivno vplivala tudi na razvoj lokalnega gospodarstva in turizma. Slednji na Škofjeloškem po Ajpesovih podatkih odlično okreva po pandemiji in dosega nove rekorde. »Lani se je število prihodov povečalo za dobrih 43 odstotkov, število nočitev pa za slabih 29 odstotkov v primerjavi s predkoronskim letom,« so zadovoljni v Razvojni agenciji Sora – Turizem Škofja Loka. Kot so pojasnili, se v letošnjem letu na Škofjeloškem obetajo številne nove namestitvene kapacitete in nadgradnja turistične ponudbe.