Program splošne gimnazije smo nadgradili z umetniškimi (likovna umetnost, glasba, zbor, evritmija, razredna gledališka igra v drugem in četrtem letniku), praktično umetniškimi predmeti (oblikovanje in izdelava izdelkov iz gline, bakra, lesa ter oblikovanje nakita, krojaštvo in šivanje…) ter z vsebinami, ki mladostnika podpirajo v določenem starostnem obdobju.

Obvezni del programa so praktikumi (delo na kmetiji, geodetska merjenja, socialni praktikum), šole v naravi (spoznavni tabor, večdnevni pohod po poteh soške fronte, turna smuka). V okviru vsakoletne epohe zgodovine umetnosti obiščemo in raziskujemo središča, ki so pustila močan pečat (Firence z okolico, München-Nürenberg, Dunaj-Budimpešta, Pariz-Barcelona-južna Francija-Milano-Vicenza-Ravena-Benetke).

Zaključek šolanja poleg splošne mature predstavlja projektna naloga s področja, ki si ga dijak izbere in razišče ter svoja spoznanja javno predstavi.

Dijaki imajo možnost povezovanja na projektnih dnevih, tedenskem pevskem zboru ter skupnih jutranjih srečanjih.

Pouk nekaterih predmetov (zgodovina, geografija, biologija, fizika, kemija, zgodovina umetnosti) poteka v epohah, ko se dijaki v času glavne ure (105 minut) srečujejo z enim predmetom. Dijakom z delitvijo na skupine pri določenih predmetih omogočamo spodbudno, ustvarjalno okolje ter pogoje za aktivno učenje.