»Tako kot naš izredni interni strokovni nadzor je tudi sistemski pokazal, da je do zamenjave identitete dveh pacientov prišlo v prostorih triaže urgence, čemur je najverjetneje botroval predhodni administrativni vpis obeh pacientov, ki je bil zaporedno obrnjen glede na sam potek oziroma zaporedje obravnave posameznega pacienta v triažnem prostoru. Napaka je nastala v procesu predaje pacienta, neposrednega krivca za napako pa tudi ta nadzor ni definiral,« so povedali v celjski bolnišnici in dodali, da je zamenjavi botroval splet več nesrečnih okoliščin. »V bolnišnici smo preučili in sprejeli vsa priporočila in ukrepe komisije ter že preverili vse protokole preverjanja identitete v posameznih procesih zdravljenja in jih dopolnili z ustreznimi kontrolnimi mehanizmi, da bi zmanjšali možnost ponovitve takšnega dogodka,« so še dejali in še enkrat izrazili obžalovanje zaradi neželenega nesrečnega dogodka.