Regionalna destinacijska organizacija (RDO) Postojnska jama-Zeleni kras je regijska turistična organizacija, ki jo je ustanovilo šest občin primorsko-notranjske regije, Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna, deluje pa v okviru Regijske razvojne agencije (RRA) Zeleni kras. Kot je povedal vodja RDO Postojnska jama-Zeleni kras Dejan Iskra, sicer zgodovinar, spodbujajo razvoj turizma na destinaciji Zeleni kras in v sodelovanju s turističnimi ponudniki izvajajo promocijo ponudbe na območju primorsko-notranjske regije.

Na vprašanje o letošnji turistični sezoni je Dejan Iskra odgovoril, da jo ocenjujejo kot zelo uspešno in da se lahko v nekaterih segmentih celo primerja z rekordnim letom 2019. Končnih podatkov seveda še nimajo, vedo pa, da so bile dobro obiskane turistične zanimivosti in turistične lokacije. »Pozitivno je tudi to, da se segment turistične ponudbe razvija, recimo novi programi in produkti na temo kolesarjenja, kot je organizacija večjih kolesarskih dogodkov, vzpostavitve centrov za obiskovalcev in nove turistične točke Cerkniško jezero, DINA center, grajski pobeg …«

Ponovno več tujih gostov

Značilno za letošnje leto je, da so ponovno našteli več tujih gostov. Tujcev je približno 87 odstotkov, število domačih gostov pa se povečuje predvsem pred poletno sezono in po njej. Omenil je, da je bilo med slovenskimi gosti veliko zanimanja za organizirana vodenja z lokalnimi vodniki, ki so jih izvajali s Slovensko turistično organizacijo: »V slabih dveh mesecih dni smo našteli več kot 650 obiskovalcev.«

Letošnja sezona je bila primerljiva z nekaterimi rezultati iz leta 2019. Število gostov je bilo letos le malenkost nižje. V obdobju do septembra so imeli štiri odstotke več nočitev, obenem pa dvanajst odstotkov manj prihodov. »To pomeni, da se gostje pri nas zadržujejo daljši čas in se je doba bivanja malenkost povečala. Veliko obiskovalcev pride z avtodomi, kar tudi sovpada z razvojem tovrstne namestitve v naši regiji,« je povedal Dejan Iskra in nadaljeval: »Finančnih podatkov še nimamo, lahko pa povem, da smo prek naše turistične agencije ustvarili podobno število prodanih programov kot v predsezonskem obdobju, malenkost se je spremenila le struktura gostov. Več je individualnih gostov, ki iščejo posebna doživetja, na primer jamski treking, avanturistično obiskovanje podzemlja, opazovanje rjavih medvedov …«

Manjka natakarjev

Ko beseda nanese na težave, s katerimi so se letos soočali, Dejan Iskra takoj poudari kadrovske zagate gostinskih in turističnih ponudnikov. »Da, prav na vseh področjih in pri opravilih, ki sestavljajo velik mozaik celotne slike turizma, smo se soočali s kadrovskimi problemi, saj je manjkalo natakarjev, informatorjev … Povsod jih je manjkalo.« Se pa najodgovornejšemu na področju turizma na primorsko-notranjskem območju kar zasmeje, ko spregovori o prihodnosti. »Moram reči, da so se nam zelo obrestovala vlaganja oziroma delo s turističnimi ponudniki na vseh področjih. Tu mislim na gradnjo stikov in mreženje, na vlaganje v njihov razvoj, na predlaganje idej za nadaljnje razvojne projekte. V prihodnje bomo poskušali še bolj razvijati področje kulinarike in ga nadgraditi, še naprej bomo delali z zainteresiranimi turističnimi ponudniki in dopolnjevali ponudbo doživetij na prostem in v kulturnih institucijah. Prihaja zimska sezona, ki pa je pri nas na žalost precej zapostavljena, ker nimamo tipičnih produktov, zato skupaj z občinskimi zavodi s področja turizma razmišljamo, kako razširiti in dopolniti ponudbo tudi v tem delu leta.«

Območje, za katero nosi del odgovornosti tudi Dejan Iskra, je del neke celote. Kaj bi bilo treba storiti na državni ravni? »Trenutno iščemo najboljše načine za implementacijo in izvedbo zastavljenega, da bomo lahko čez denimo pet let pokazali večji napredek v turističnem sektorju. Moja želja je, da bi turizem prepoznali kot eno od pomembnih panog in bi bil s tem v mislih tudi umeščen na državni ravni v vse faze razvoja in podpore.«