Res je, da problem ni od včeraj in ga je sedanja oblast podedovala, a to ne more biti opravičilo. Od politične oblasti se vendarle pričakuje, da bi hitreje ukrepala. Mogoče tudi tako, da bi sprejela predlog Dušana Kebra, da se normativi za družinske zdravnike povečajo in s tem »absorbirajo« izbrisani. Zagotovo bi se pri iskanju rešitev – in to hitrih rešitev – moral vključiti zdravniški sindikat.

Za konec še to: človekove pravice ne obstajajo samo na političnem področju. Res je lepo, da na ulicah ni policijskih vodnih topov, robokopov, da aktivni državljani ne dobivajo kazenskih položnic in da je prenehalo ustrahovanje medijev. Poleg političnih pravic so prav tako pomembne ekonomske in socialne. Nad grobo kršitvijo ene od temeljnih socialnih pravic bi se morali nosilci zdravstvene politike ne samo zamisliti, temveč tudi ukrepati.

TINE STANOVNIK, Ljubljana