Pri rosenju so namreč kapljice res majhne, tako da ko padejo v lužo, ne vidimo značilnih »krogov«, vodnih valov, ki jih sproži predmet, ki pade v vodo, torej tudi dežna kaplja. Kajti kapljica rosenja ni klasična dežna kaplja, ker ni nastala zaradi fizikalnega mehanizma, ki povzroči rast kapljic v oblaku. Oblačne kapljice, tudi kapljice v megli, seveda, so tako majhne, da lahko lebdijo v zraku. Med sabo sicer trkajo in se zlivajo, a ta proces je počasen in premalo intenziven, da bi na tak način lahko nastalo dovolj dežnih kapelj za resnejši dež. S trkanjem torej nastajajo »malo manj majhne« kapljice, ki pa vendarle počasi padajo na tla in tako pride do rosenja. Rosi lahko iz megle, lahko tudi iz razmeroma plitvega sloja nizke oblačnosti. Za nastanek dežnih kapljic pa je potrebna mešanica oblačnih kapljic in ledenih kristalčkov. Takrat začnejo kapljice izhlapevati in ta vodna para se nabira na ledenih kristalčkih. Ta proces je precej hitrejši in intenzivnejši od zlivanja kapljic zaradi medsebojnih trkov in le na tak način lahko nastanejo dovolj velike kaplje, da začno padati proti tlom kot dež. Ali pa ostanejo zmrznjeni ledeni kristalčki, če je dovolj mrzlo, seveda.

In kako sploh lahko pride do mešanice ledenih kristalčkov in vodnih kapljic v oblaku? Ja, samo, če je zgornji del oblaka zmrznjen, ker sega v območje negativnih temperatur. Torej, če je oblak dovolj debel. Nevihtni oblaki so že taki, saj segajo tudi več kot 10 kilometrov višino. Tudi oblaki pri vremenskih frontah so debeli več kilometrov in tako zgornji del zmrzne. Rosenje nam torej pove, da nad nami ni debele oblačne plasti ali pa da je ves oblak le v območju pozitivne temperature, kar tudi pomeni, da ne moremo pričakovati resnejšega dežja iz njega. Tudi če je oblačni sloj visoko v ozračju in je preplitev, iz njega ne more pasti kaj dosti, saj je le težko v obeh temperaturnih območjih hkrati, pa še premalo vode »ima v sebi«, ker je pretanek.

Skratka, rosenje nam pove marsikaj, ne le, da nekaj pada. Kadar pa mi nekdo reče, da je »malo porosilo«, kar vem, na kaj misli. Na pravo rosenje zelo verjetno ne.