V Lumarju so se lani soočali s posledicami epidemije covida, vendar je bilo kljub nepredvidljivim razmeram zanimanje za njihove skoraj ničenergijske hiše in trajnostne produkte veliko. Prodaja na domačem trgu se je nekoliko zmanjšala in je znašala 15,2 milijona evrov, na tujih trgih, med katerimi je na prvem mestu Avstrija, pa se je povečala na 4 milijone evrov. Nekaj nižji dobiček je predvsem posledica visoke rasti cen vhodnih materialov in storitev, ki je vplivala na poslovanje, saj so bile v realizaciji stare pogodbe, ki so jih podpisali v časih, ko cene še niso tako porasle. Delno se bo to odražalo tudi še v letošnjem letu, ko je vojna v Ukrajini pognala cene energije in materialov v nebo.

Dvig cen materialov in energentov

»V podjetju smo sprejeli vse možne ukrepe za omilitev vpliva enormnih dvigov cen. Kljub temu bodo ti imeli posledice na naše poslovanje, saj vseh dvigov cen ne moremo prenesti na končne kupce in bomo deloma to breme prevzeli sami,« je v poslovnem poročilu zapisal direktor Lumarja Marko Lukić. Neposrednega vpliva dogodkov v Ukrajini na poslovanje sicer še ne zaznavajo, posredno pa ti vplivajo na dvig cen vseh materialov in energentov. Ta znaša med deset in 40 odstotkov, pri lesu pa celo okoli 150 odstotkov. Kljub izjemnemu pritisku na cene kupci v nakupu nepremičnine vidijo varno in stabilno naložbo, ki ohranja dolgoročno visoko dodano vrednost. »Tako tudi letos opažamo rast povpraševanja po naših hišah in izjemno dobro prodajo,« je še dodal Lukić.

Med zadnje Lumarjeve projekte v Sloveniji, med katerimi je veliko javnih, se je vpisal prvi skoraj ničenergijski leseni vrtec v Selnici ob Dravi, ki je tudi prvi javni objekt v Sloveniji, ki bo zgrajen povsem iz slovenskega lesa. Zanj je bila izbrana patentirana masivna lesena konstrukcija iQwood brez lepil, kovin in kemikalij. Vrednost investicije je ocenjena na 4,347 milijona evrov brez DDV. Občina bo pridobila tudi nepovratna sredstva Eko sklada v višini približno 1,2 milijona evrov z DDV. Novi vrtec se bo razprostiral na nekaj več kot 3 tisoč kvadratnih metrov bivalne površine. Uredili bodo 11 oddelkov, osrednji prostor in športno igralnico, terase, razdelilno kuhinjo, prostore za strokovne sodelavce, upravne in gospodarske prostore ter druge prostore, ki bodo omogočali kakovostno izvedbo vzgojno-izobraževalnega programa predšolskih otrok. Ob vrtcu bodo urejena otroška igrišča in pripadajoče parkirišče. Za ozelenitev površin bodo zasajena drevesa.

Postavljajo nove standarde gradnje lesenih objektov

To bo za Selnico ob Dravi velika pridobitev, saj sedanji vrtec deluje že od leta 1975, kar šest oddelkov pa se je zaradi prostorske stiske naselilo v stari šoli, je ob podpisu pogodbe povedala županja dr. Vlasta Krmelj. Objekt bo zgradilo podjetje GIC gradnje, ki deluje že več kot trideset let in je v tem času zgradilo že veliko vrtcev in šol. Direktor Ivan Cajzek je izrazil zadovoljstvo, da bodo pri gradnji sodelovali s podjetjem Lumar. »Vesel sem, da se – potem ko smo po Sloveniji že zgradili nekaj vrtcev, zdravstveni dom v Luciji in paviljon Expo Milano, ki smo ga nato prestavili v Mursko Soboto – imamo zdaj priložnost dokazati tudi v lokalnem prostoru,« je povedal Marko Lukić.

»Kar je treba izpostaviti, je, da bodo zaradi zasnove vrtca, saj je skoraj ničenergijski, s porabo energije pod 15 kilovatnih ur na kvadratni meter pa bodo izredno nizki stroški tako energije kot vzdrževanja,« je še dodal Lukić. »Ker bo zgrajen v celoti povsem iz slovenskega lesa s patentiranim masivnim sistemom iQwood, bo otrokom nudil še boljšo in prijetno kakovost bivanja. Različne študije v tujini namreč kažejo, da je les material, ki blagodejno vpliva na uporabnike. Verjamem, da bomo z vrtcem v Selnici ob Dravi postavili nove standarde in mejnike gradnje trajnostno zasnovanih lesenih objektov v Sloveniji.«