Tako je začela svoj žalni nagovor ministrica za notranje zadeve in prepričan sem, da tako mislimo vsi, ki smo Vinka poznali kot policisti, vojni veterani 1991 ali tudi kako drugače. Vinka sem spoznal v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko sem nastopil delo v Upravi milice Republiškega sekretariata za notranje zadeve. Bil je odličen predavatelj, še zlasti praktičnega pouka, saj je svoje znanje prenašal na miličnike posebnih in vojnih enot slovenske milice. Usposabljal je tudi pripadnike teritorialne obrambe in mnoge druge, ki so jim manjkala vojaška in miličniška znanja za primere izrednih razmer, kajti v tistem času smo v milici ne le začeli razmišljati, temveč se tudi začeli pripravljati na izredne razmere in za primer vojne nevarnosti. Zato so bile že zdavnaj prej ustanovljene posebne enote milice (PEM) in vojaške enote milice (VEM).

Seveda pa je treba, ko govorimo o Vinku, povedati, da je kot komandir v Četi za posebne naloge milice opravljal najbolj odgovorne naloge, saj je bila omenjena četa predhodnica Specialne enote. Njen prvi poveljnik je Vinko postal v mesecu avgustu leta 1990, ko je bila specialna enota neposredno podrejena takratnemu republiškemu sekretarju za notranje zadeve. Zdi se mi, da je treba omeniti tudi njegovo delo, ko je kasneje prevzel vodenje Centra za usposabljanje posebnih in vojnih enot milice Jasnica. To je bil čas, ko se je posebne in vojne enote vse bolj usposabljalo in kjer so bile izkušnje Vinka nepogrešljive.

Res pa je, da je bilo Vinkovo najpomembnejše obdobje takoj po nastopu prve demokratično izvoljene vlade v mesecu maju leta 1990, ko ga je takratni republiški sekretar za notranje zadeve sprejel kot svojega zaupnika. Tako je bil Vinko Beznik s strani takratnega republiškega sekretariata za notranje zadeve in milice sonosilec projekta manevrske strukture narodne zaščite, ki se je začela oblikovati skupaj s teritorialno obrambo, saj je le na ta način imela teritorialna obramba pravno podlago v Zakonu o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. Bil je član skupine akterjev slovenske osamosvojitve, ki so 7. septembra 1990 na Pristavi nad Stično sprejeli in formalizirali strateške dokumente za obrambno zavarovanje osamosvajanja Republike Slovenije.

Ko je bil Vinko Beznik imenovan za Poveljnika specialne enote, je bilo njegovo delo usmerjeno v neposredno izvajanje najzahtevnejših nalog pred agresijo in med samo agresijo Jugoslovanske armade na samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Ne smemo pa pozabiti, da je ob delu milice imela prav Specialna enota mnoge najbolj odgovorne naloge tudi po koncu vojne. Kaj vse je morala početi v opisanih časih za varnost v Republiki Sloveniji, za varnost državljank in državljanov in za varnost njenih najvišjih predstavnikov oblasti, si v tem kratkem spominu na Vinka ne upam naštevati.

Bil je pobudnik in soustanovitelj Združenja Sever, sedanje Zveze policijskih veteranskih društev Sever, katerega osnovno poslanstvo je ohranjanje spomina na preprečitev mitinga resnice 1. decembra 1989 ter na vlogo organov za notranje zadeve in milice v procesu osamosvajanja Slovenije. Bil pa je tudi pobudnik in soustanovitelj Policijskega veteranskega društva Sever – Specialna enota, ki ga je uspešno vodil dva mandata.

Vinko, v svojem imenu in imenu vsega članstva Zveze policijskih veteranskih društev Sever in drugih vojnih veteranov '91 se ti zahvaljujem za tvoje izjemno državotvorno delo, ki si ga opravljal s čutom odgovornosti, domoljubnostjo in skupaj s svojimi sodelavci, ki so ti neizmerno zaupali. Naj še enkrat poudarim, da si bil eden od ključnih akterjev v času osamosvojitvenih procesov in vojni za samostojno, neodvisno in suvereno Republiko Slovenijo ter pobudnik in soustanovitelj Združenja Sever. Za svoje izjemne zasluge si prejel srebrni častni znak svobode Republike Slovenije ter druga državna in društvena priznanja.

Ostal nam boš v trajnem spominu. V imenu Zveze policijskih veteranskih društev Sever izrekam iskreno sožalje ženi Anki in hčerkama Tajdi in Tari ob boleči izgubi.

dr. Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever