Na srečanju odbora Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) se je v četrtek in danes zbralo več kot 50 ministrov za kmetijstvo in vodij delegacij iz držav članic ter povabljenih držav, vodij mednarodnih organizacij in drugih gostov, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Udeleženci so se strinjali, da je potrebno tesno sodelovanje med državami za naslavljanje kratko-, srednje- in dolgoročnih učinkov sedanjih kriz. »V razpravah je bila poudarjena nujna preobrazba v smeri večje trajnosti in odpornosti za spoprijemanje s trojnim izzivom za kmetijstvo in prehranske sisteme,« so zapisali na ministrstvu.

Šinkova je v okviru tematskih razprav poudarila, da je krovna usmeritev nacionalne kmetijske politike Slovenije zagotoviti trajnostno pridelavo hrane na celotnem območju države in povečati samooskrbo s hrano.

»Pomembna so vsa območja in kmetijska gospodarstva, ne glede na velikost, usmeritev ali tržno usmerjenost. Slovenija sicer z zaskrbljenostjo spremlja trenutno globalno energetsko in prehransko krizo,« so ministrico povzeli v sporočilu za javnost.

Kot je dodala, bo Slovenija zaradi negotovosti glede prihodnjega razvoja na globalnih trgih s hrano vso pozornost namenila ohranjanju proizvodnega potenciala kmetijstva in obsega kmetijskih zemljišč v Sloveniji. »V zvezi s tem so že bili sprejeti nekateri ciljno usmerjeni ukrepi na področju energetske in prehranske draginje,« je izpostavila.

Slovenija se po ministričinih besedah poleg kratkoročnega ukrepanja zaveda tudi nujnosti izgradnje dolgoročne odpornosti prehranskih sistemov na različne ranljivosti, kot so na primer podnebne spremembe, cenovni šoki in druge motnje. »Za stabilno pridelavo hrane v Sloveniji je velikega pomena tudi izgradnja verige oskrbe s hrano, v kateri bodo kmetje močneje povezani in s tem postali enakopravnejši pogajalski partner z ostalimi močnejšimi deležniki v verigi preskrbe s hrano,« je dejala.

Ministri so razpravljali tudi o razvoju prehranskih sistemov, ki da jih je treba graditi na vključujoč način. Šinkova je pozornost v razpravi med drugim namenila mladim in ženskam v kmetijstvu.

Ob zaključku zasedanja so udeleženci sprejeli skupno deklaracijo o različnih preobrazbenih rešitvah za trajnostno kmetijstvo in prehranske sisteme. Poudarili so pomembnost vloge OECD na mednarodni ravni pri spodbujanju z dokazi podprte preobrazbe kmetijstva in prehranskih sistemov ter zlasti vlogo OECD kot foruma, kjer lahko članice in partnerji organizacije sodelujejo ter izmenjujejo znanje, izkušnje in podatke, so še zapisali na ministrstvu.