Družine z otroki, upravičene do otroškega dodatka, bodo novembra, decembra in januarja za vsakega otroka ob otroškem dodatku dobile draginjski dodatek. Izplačan bo v višini otroškega dodatka, ki ga dobijo za prvega otroka. Otroški dodatek za prvega otroka je odvisen od dohodkovnega razreda in se giblje od 21 do 123 evrov.

Do draginjskega dodatka bodo upravičene tudi rejniške družine za otroke, stare do 18 let.

Družina bo morala za upravičenost do draginjskega dodatka za otroke imeti veljavno odločbo za otroški dodatek za oktober, november in december 2022. Dodatek bo prejela za vse otroke, za katere je upravičena do otroškega dodatka. V kolikor je torej družina umeščena v prvi dohodkovni razred in ima tri otroke, bo prejela draginjski dodatek v višini 368,37 evra, torej trikrat po 122,79 evra, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ob tem so poudarili, da bo izplačilo avtomatično, kar pomeni, da vloge ne bo potrebno oddajati. Draginjski dodatek se tudi ne bo upošteval pri pravicah iz javnih sredstev, dohodnini in ne bo predmet izvršb, so še pojasnili.

Spletni kalkulator je na voljo preko povezave sta.si/qrJu8w.