Kot izhaja iz poročila o upravljanju kapitalskih naložb za leto 2021, ki ga je SDH pod taktirko Žige Debeljaka danes posredoval v DZ, bo država iz naslova dividendnih izplačil za poslovno leto 2021 letos prejela 123 milijonov evrov, SDH pa 59,9 milijona evrov. Največji izplačevalci dividend so Zavarovalnica Triglav, Krka, NLB, Telekom Slovenije, Petrol in Luka Koper. Omenjene družbe skupaj prispevajo 83 odstotkov vseh dividend.

Donosnost portfelja države in SDH je nad načrtovano vrednostjo, saj je za lansko leto znašala 6,1 odstotka oz. 1,8 odstotne točke več kot v letu 2020 in 1,9 odstotne točke več od načrtov za lani. »K navedenim rezultatom je pomembno prispevalo splošno okrevanje slovenskega gospodarstva, ki je preseglo pričakovanja, svoj učinek so dodali tudi različni protikoronski ukrepi,« so v sporočilu za javnost zapisali v SDH, ki je lani upravljal z 62 aktivnimi kapitalskimi naložbami.

Vsi stebri razen energetike so lani izkazali bistveno boljše poslovanje kot v letu 2020. Najbolj so se rezultati relativno izboljšali pri stebru promet, potem ko je bil ta steber v letu 2020 najbolj prizadet zaradi učinkov covidne krize. »Kljub nižji donosnosti kot v letu prej lahko rezultate stebra energetika v letu 2021 ocenimo kot ugodne, rezultate stebrov finance ter turizem in gospodarstvo pa kot zelo dobre. Med posameznimi družbami oz. skupinami so po rezultatih v letu 2021 izstopali Krka, obe zavarovalnici, Petrol, NLB in Gen,« so navedli v SDH.

Vrednost lastniških deležev države in SDH se je zvišala na 10,3 milijarde evrov

Lani se je knjigovodska vrednost lastniških deležev države in SDH rahlo zvišala in je konec leta znašala 10,3 milijarde evrov, kar je 400 milijonov evrov več kot konec leta 2020, ko je znašala 9,9 milijarde evrov. Sprememba vrednosti je predvsem posledica tekočega poslovanja družb v upravljanju, saj pomembnejših prodaj oziroma pridobivanja naložb v letu 2021 ni bilo.

Ker so se pogoji v svetovnem in evropskem gospodarstvi v zadnjem letu močno spremenili, razmere pa so negotove, bo SDH letos in v prihodnjem letu posebno pozornost posvetil uporabi kriznih modelov vodenja, razvoju ustreznih sistemov upravljanja s tveganji ter zagotavljanju ustreznih kompetenc na ravni organov nadzora in organov vodenja družb s področij, ki so pomembna za ustrezne odzive podjetij na nove spremenjene gospodarske okoliščine.

»Družbe morajo razviti ustrezne strategije in načrte z jasnimi ukrepi, ki jim bodo omogočali hiter odziv na spremembe poslovnih okoliščin ter s tem zagotovili čim bolj stabilno in uspešno uresničevanje začrtanih ciljev tudi v zahtevnih gospodarskih okoliščinah,« so še navedli v SDH.