Pa je takšna pobuda z upoštevanjem dejanskega stanja med vpletenimi državami sploh pravilno naslovljena? Ali niso v spor vpletene poleg Ukrajine in Ruske federacije še EU, Velika Britanija, predvsem pa ZDA z zavezništvom Nato?

Ruska federacija se že skoraj dvajset let zavzema za ureditev odnosov glede širjenja zavezništva Nato proti ruskim mejam in tudi za ureditev položaja ruske manjšine v Ukrajini. Bistvo predlogov bi lahko povzeli v tri sklope: 1. demilitarizacija ali podoben položaj Ukrajine, kot ga je dobila po drugi svetovni vojni Avstrija z državno pogodbo; 2. umik oboroženih sil zavezništva Nato iz držav članic, ki so na meji z Rusko federacijo; 3. ustavna zaščita ruske manjšine v Ukrajini.

Ti predlogi, zahteve niso bili mogoče tako jasno in neposredno povedani, so jih pa vsi tako ali drugače ignorirali, ZDA so pa pogovore o tem odpovedovale.

Smo pri ključnem vprašanju: kdo lahko da »placet« za razgovore o takšnih predlogih? ZDA jih, kot že rečeno, dosledno odklanjajo, članice EU, razen nekaj izjem, so pa včlanjene v zavezništvo Nato in imajo zvezane roke.

Dokler ta vozel ne bo razrešen, ne bodo vzpostavljena mirovna pogajanja in vojaške aktivnosti bodo lahko eskalirale do neslutenih posledic. Zato je naslovnik teh pobud izbran napačno, pa še sama pobuda boleha na osnovni vljudnosti in vprašljivi personifikaciji vodstva Ruske federacije. Pisci besedila so pozabili na geslo: lepa beseda lepo mesto najde.

Franci Gerbec, Kremenica