Najnižji je bil v pomurski regiji. Razpoložljivi dohodek gospodinjstev, preračunan na prebivalca, je bil v osrednjeslovenski regiji 14.651 evrov, v koroški regiji 14.495 evrov in v gorenjski regiji 14.466 evrov. V prvi peterici sta še jugovzhodna Slovenija (14.239 evrov) in goriška regija (13.935 evrov). Slovensko povprečje je bilo pri 14.000 evrih, kar je bilo 7,5 odstotka več kot v letu 2020. V zahodni Sloveniji je bil razpoložljivi dohodek gospodinjstev v povprečju pri 14.394 evrih, kar je 8,7 odstotka več kot predlani, v vzhodni Sloveniji pa pri 13.640 evrih, kar je 6,3 odstotka nad ravnjo iz leta 2020. Najizraziteje se je razpoložljivi dohodek zvišal v gorenjski regiji, in sicer za 10,1 odstotka. Najmanj se je zvišal v podravski in primorsko-notranjski regiji (v obeh za 4,7 odstotka).