Kot je v obrazložitvi kazni sporočil Jeglič, je Olimpija dobila 6600 evrov kazni zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, večkratnega prižiganja večje količine bakel, na igralno površino odvrženih bakel, večkratne povzročitve prekinitve tekme, večkratnega žaljivega skandiranja in metanja manjših predmetov na igrišče. Upoštevali so še pomanjkljivo organizacijo tekme, ker pri vhodu na stadion ni bilo poskrbljeno za varnost, ter predkaznovanost, kot olajševalno okoliščino pa pisno izjavo.

Mariboru so 4550 evrov kazni navijači »pridelali« z nešportnim in neprimernim vedenjem, večkratnim prižiganjem večje količine bakel, na igralno površino odvrženih bakel, povzročitve prekinitve tekme, večkratnega žaljivega skandiranja ter zažiganja transparenta in večje količine stolov. Pri kazni so pri NZS upoštevali predkaznovanost.