Kot je Dubrovski zapisal v končnem poročilu, je v sklopu postopka unovčil za 10,3 milijona evrov premoženja, v kar je vključenih tudi dobrih 900.000 evrov prejemkov iz delovanja propadlega podjetja v času stečajnega postopka. Pri tem so si ločitveni upniki izplačali skoraj 8,8 milijona evrov terjatev, kar predstavlja četrtino vseh prijavljenih terjatev. Za 900.000 evrov je bilo poplačanih prednostnih terjatev, tako da so bili prednostni upniki poplačani v celoti, medtem ko so navadni upniki ostali brez poplačila iz stečajne mase.

Sicer pa je bil stečajni postopek dejansko vsebinsko zaključen že julija lani, ko je bila razdeljena še zadnja posebna stečajna masa, pri tem pa je bilo začasno zadržanih deset odstotkov vrednosti izplačila, ki bo izplačanih po zdaj razglašeni pravnomočnosti konca postopka. Stečajni postopek je bilo zdaj vendarle mogoče zaključiti, saj sta bila zaključena dva preostala pravdna postopka, Dubrovski pa je medtem mariborski občini že predal poslovne prostore, ki jih je koristil za vodenje postopka. Ta se je sicer začel 16. oktobra 2014 na predlog dolžnika samega.

Stečaj predlagala 'slaba banka'

Športni center Pohorje je bil pred propadom ob Termah Maribor največji turistični ponudnik v Mariboru in na Pohorju ter je upravljal tudi s tamkajšnjimi smučišči. Potem ko nekdanjim vodilnim na čelu z Dragom Ratajem in Srečkom Vilarjem, ki so bili tudi lastniki podjetja, ni uspelo prebroditi finančnih težav, je premoženje najprej zaradi dolgov prešlo v last takrat še Nove KBM, pozneje pa pod okrilje slabe banke.

Slednja podjetja ni reševala z dokapitalizacijo, pač pa je v svojo last prevzela hotele Arena, Videc, Bolfenk skupaj z bazenskim kompleksom in apartmajske hiše Bolfenk, za podjetje pa predlagala stečaj. Da bi se izognili propadu zimskega turizma na Pohorju, je žičniške naprave pod svoje okrilje prevzela Mestna občina Maribor z njimi pa vse od takrat upravlja javno podjetje Marprom.

Lastnika naprav na Areškem Pohorju neuspešno iskali na kar desetih dražbah

Mariborska občina je konec leta 2020 s stečajnim upraviteljem po daljšem sodnem sporu sklenila poravnavo, s katero se je zavezala k plačili šest milijonov evrov nadomestila za izločene žičniške naprave, vključno z gondolo, saj je pred tem imel koncesijo za upravljanje z njimi Športni center Pohorje. Hkrati so dosegli še dogovor o odkupu naprav na Areškem Pohorju, za katere je Dubrovski pred tem novega lastnika neuspešno iskal na kar desetih dražbah.

Medtem so nove lastnike dobili tudi hoteli. Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je hotela Bolfenk in Videc prodala mariborski družbi Kačar-Mont, hotel Arena pa celjskemu podjetju Eurotas Hoteli v lasti Aleksandra Jančarja. Ker je slednje na pomembni lokaciji v ciljni areni pohorske Zlate lisice, je sprva o uveljavitvi predkupne pravice razmišljala tudi mariborska občina, a ji je nato uspelo skleniti dogovor z novim lastnikom, s katerim je pridobila tiste dele premoženja, ki so v javnem interesu - del parkirišča, cesto, iztek Snežnega stadiona ter dostop do sedežnice Radvanje.