Teja Kumar je svojo nevladniško pot začela med študijem na Fakulteti za socialno delo. »Terapevtka ene od skupin Kluba zdravljenih alkoholikov v Kobaridu je šla na porodniški dopust in vskočila sem na njeno mesto. Tema me je tako pritegnila, da sem o delu z zdravljenimi alkoholiki napisala tudi diplomsko nalogo, sčasoma sem prevzela še eno skupino in še eno,« pripoveduje. Čeprav se je po študiju najprej zaposlila na Centru za socialno delo, je kot prostovoljna terapevtka ves čas ostala vpeta v delovanje Kluba zdravljenih alkoholikov Tolmin.

»V tistem času je tolminski klub pomagal pri ustanavljanju Zveze klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije, kar je med drugim prineslo več sodelovanja med terapevtkami in terapevti iz različnih klubov ter večji razvoj na strokovni ravni. Vzpostavili smo enoten način obravnave uporabnikov, dobivali smo se na sestankih, strokovnih ekskurzijah, izobraževanjih, izmenjavali smo izkušnje,« pripoveduje Teja Kumar.

Individualno in preventivno

Pred sedmimi leti se je pojavila priložnost, da se na Zvezi zaposli. »Začeli smo razvijati številne dodatne programe, za katere se je pojavila potreba na terenu, predvsem Svetovalnico - individualno obravnavo uporabnikov in njihovih ožjih družinskih članov, in štiri programe preventive: šolski in družinski preventivni program, preventivo v delovnih organizacijah in preventivo v lokalni skupnosti.«

»Pogosto slišimo, da se vzorci v družini prenašajo iz generacije v generacijo. Mi pa to vidimo v praksi. V klubih zdravljenih alkoholikov delam dobrih petnajst let in zdaj v moje skupine prihajajo otroci tistih, s katerimi sem začela.«

Prav zato v Zvezi klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije ogromno pozornosti namenjajo preventivnim programom. »Prisotni smo v vseh šolah v Goriški regiji, kjer imamo na voljo 12 šolskih ur za zadnjo triado osnovne šole. Šolarji se odzivajo izjemno pozitivno, tudi same šole in učitelji. Največja težava je pridobiti starše. Velikokrat se naših delavnic in predavanj ne udeležijo točni tisti starši, za katere bi bilo najbolj pomembno, da slišijo, kar imamo povedati. A poskušamo dalje in na različne načine. S šolami smo se dogovorili, da prihajamo na roditeljske sestanke in tam nagovarjamo starše,« pravi Teja Kumar in doda: »Pri mladostnikih je zelo pomembna ničelna toleranca do alkohola s strani staršev. Starši so tisti, ki bodo odločili, kdaj bodo otroku dali alkohol in kdaj ne. Naši preventivni programi ne morejo biti uspešni, če izobrazimo otroke, starši pa doma delajo čisto drugače.«

Pravi, da se še posebej trudijo, da pridejo do otrok alkoholikov, tudi ko so to že odrasle osebe. »Skušamo jim približati različne oblike pomoči, da lahko razčistijo, kaj se jim je dogajalo ob starših alkoholikih, in da sami v sebi razrešijo stvari, ki so se jim nabirale skozi življenje.«

Teja Kumar poudarja, da odvisnost od alkohola s seboj prinaša ogromno trpljenja, saj je pogosto zgolj način bega od še večjih, globljih in dolgotrajnejših težav, ki jih je po zdravljenju odvisnosti treba nasloviti. »Ko ljudje končajo zdravljenje, šele začnejo tisto najtežjo pot, ki jo morajo prehoditi. Gre za trdo delo, ki ga z našo pomočjo uspešno premagujejo.«

Upanje!

Zelo pomembno je delo s svojci. »Še vedno marsikdo misli, da če se bo mož, žena, oče, mama zdravila, se bo vse rešilo, ampak ni tako. Tudi po zdravljenju gredo ljudje narazen s partnerji, ker se niso zmožni soočiti s težavami, ki so se jim nabrale v tem času, dogajajo se hude stiske. Pri tem je skupina v skupinski obravnavi res dodana vrednost, ker se tam dobivajo ljudje s podobnimi izkušnjami, gradijo si novo socialno mrežo, ki jo dolgoročno ohranjajo tudi v zasebnem življenju. A tisti, ki se soočajo z večjimi težavami, ki so se jim nabrale tekom njihovega dolgoletnega pitja, nujno potrebujejo tudi individualne obravnave. V naši Svetovalnici jih nudimo na tedenski ravni in ljudem pomagamo, da postavijo stvari na svoje mesto,« pojasnjuje Teja Kumar.

Individualna Svetovalnica je v Tolminu na voljo vsak dan, enkrat na teden po šest ur pa še v Bovcu, Idriji, Novi Gorici, Ajdovščini in Ilirski Bistrici. »Naša vizija je, da bi delovanje individualne Svetovalnice razširili v vse kraje, kjer delujejo Klubi zdravljenih alkoholikov.«

»Alkohol je prisoten povsod, na vseh dogodkih, v trgovinah, avtobusnih postajah. Mnogi imajo s tem težave tudi še 20 let po zdravljenju oz. abstinenci. V naših skupinah so vključi tudi dolgoletni abstinenti, ki so zelo pomembni za naš program. Dajejo upanje, da je vredno vztrajati. Čeprav je težko, si je vredno pomagati,« pravi Teja Kumar.

Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije

Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije je humanitarna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu. Kaj to pomeni? Pomeni, da jim lahko namenite delež svoje dohodnine! Ob tej temi na Zvezi kar malo zmajejo z glavo: »Joj, tukaj smo pa res švoh, ob vseh zadolžitvah kar ne najdemo časa, da bi zadosti opozarjali na to, kako pomembne so za nas donacije.« Nas pa vendar nič ne stane, da smo dobrodelni! Z namenitvijo dohodnine Zvezi klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije boste podprli številne brezplačne preventivne programe na šolah, v lokalnih skupnostih in v delovnih organizacijah, ažurne individualne obravnave zasvojenih z alkoholom (brez čakalne vrste!), pa tudi njihovih svojcev, skupinska podporna srečanja za zdravljene alkoholike, prijazne ekskurzije, izobraževanja in seminarje. Vse podrobnosti o njihovih preventivnih in kurativnih programih najdete na www.zveza-kza-slovenije.si ter na www.facebook.com/ZvezaKZASlovenije. Če potrebujete pomoč ali zgolj droben nasvet, jih lahko kadarkoli pokličete na 031 478 296 (Teja Kumar), ali jim pišete na info@zvezakza.si.