Podjetje je nastalo leta 1994 kot majhen grafični studio, ki je deloval tudi kot agencija, ki je naročnikom urejala tiskarske storitve. Okoli leta 2000 je začelo lastno majhno proizvodnjo za osnovne tiskovine in se v naslednjih letih razširilo s produkti za tako imenovano reklamno grafiko. V letih 2007 in 2008 so postavili nov poslovni objekt in sodobno opremili proizvodnjo, vendar je kriza leta 2009 podjetje pahnila na rob propada. Tedanji edini lastnik je zmanjšal proizvodnjo, odprodal stroje in objekt ter se z majhno skupino preostalih zaposlenih z zelo širokega portfelja izdelkov osredotočil na samo en segment.

Dve produktni skupini

V letu 2012 je podjetje začelo pisati novo zgodbo z digitalno potiskanimi samolepilnimi etiketami za širok krog naročnikov, s katerimi je zelo uspešno nastopalo na trgu, leta 2019 pa so začeli izdelovati še digitalno potiskano fleksibilno embalažo – ti dve produktni skupini še danes tvorita jedro poslovanja. Edini lastnik je v letu 2020 izstopil iz podjetja, konec tega leta pa je 74,9-odstotni lastniški delež prevzel poljski partner z verigo evropskih tiskarn, medtem ko je 25,1-odstotni delež podjetja ostal v rokah menedžmenta. Kot pravi direktor Aleš Golob, so v zadnjih petih ali sedmih letih imeli kar nekaj ponudb za prevzem, a se za to niso odločili. »Tokrat pa nas je poiskal partner, ki zaupa našemu poslovnemu modelu in nam zelo ustreza, saj smo obdržali kompletno vodenje in vizijo podjetja.«

Podjetje je osredotočeno na avstrijski, nemški in švicarski trg, zmeraj več pa ima povpraševanja iz Poljske. »S pomočjo lastnika in njegovih povezav ter z njegovo lokalno prisotnostjo smo lažje vzpostavili lastno prodajno ekipo na Poljskem in na tem trgu osvajamo izredno veliko novih kupcev,« doda Golob in nadaljuje, da so že sami opažali pomanjkanje tovrstne ponudbe na poljskem trgu. Podjetje je z digitalno potiskanimi etiketami močno prisotno tudi v Sloveniji, kjer ustvari približno polovico poslov, drugo polovico pa na tujih trgih. Digitalno potiskana fleksibilna embalaža, ki je iz ZDA prek Velike Britanije prišla v Evropo, je bila naslednja odskočna deska, kjer je Labelprofi videl priložnost. Najprej je osvojil slovenski trg in zatem prodrl še v tujino, kjer pa konkurenca na tem področju v zadnjih dveh letih počasi raste. »Načeloma smo prisotni na vseh evropskih trgih,« poudari Aleš Golob, »prihodnje leto pa bomo poskušali biti bolj aktivni na Nizozemskem.«

Pomanjkanje kadra in prostorov

Labelprofi se z rastjo srečuje z nekaterimi ovirami, kot sta pomanjkanje kadra in prostorskih zmogljivosti. Podjetje ima v širši mestni občini Slovenj Gradec, kjer stoji njegov objekt v poslovni coni, težave s pridobivanjem zemljišč za širitev. Sedanjo stavbo, ki je stara le pet let, že dograjujejo, z optimizacijo postopkov in nadgradnjo tehnologije pa so si zagotovili leto do dve leti miru, preden bodo morali začeti intenzivno razmišljati o širitvi. Izven mesta bi se zelo neradi preselili, ker bi tako izgubili lokalni kader, v katerega izobraževanje so veliko vložili. Kar 65 odstotkov zaposlenih namreč prihaja iz Slovenj Gradca in bližnje okolice. Podjetje ima trenutno 71 zaposlenih, vendar je fluktuacija predvsem zaradi mladih, ki menjajo delodajalce, visoka. Zato ves čas iščejo nove delavce, saj zaradi nihanja obsega dela ter veliko bolniških odsotnosti potrebujejo rezervo.

Podjetje izredno veliko vlaga v tehnologijo. V nadgradnjo proizvodnje in procesov so samo letos vložili okoli milijon evrov, sicer pa tudi nenehno zamenjujejo in posodabljajo strojno opremo. Najpomembnejši je avtomatiziran tok podatkov, opozori Aleš Golob, ker imajo neizmerno veliko količino podatkov za obdelavo na dnevni ravni. Naročenih imajo okoli pesto različnih produktov, ki jih je treba nemudoma spraviti v proizvodnjo. Avtomatizacija priprave tiska in avtomatizirana priprava tiskarskih strojev jim sprošča zmogljivosti in omogoča, da na obstoječi opremi naredijo enormno več, kot bi sicer.