Realizirani prihodki so bili za 6 odstotkov višji kot v letu 2020 predvsem zaradi višje rasti prihodkov od prodaje na domačem trgu. Slednji so bili za 15 odstotkov višji kot v letu 2020, medtem ko je znašala rast prihodkov na tujih trgih 3 odstotke. Izid iz poslovanja je ostal na ravni leta 2020, izid iz financiranja in izid iz drugega delovanja pa sta se precej izboljšala. Neto čisti dobiček družb je bil za 13 odstotkov višji kot v letu 2020, za leto 2021 je znašal 481 milijonov evrov.

Brez polprevodnikov manjša proizvodnja in prodaja

Največji delež neto čistega dobička, 73 odstotkov, so izkazale velike družbe. Te so tudi najbolj vplivale na izkazano rast neto čistega dobička vseh družb. Velike družbe so zmanjšale izkazan neto čisti dobiček za 8 odstotkov, srednje za 27 odstotkov, majhne za 35 odstotkov in mikro za 43 odstotkov - predvsem zaradi težav s polprevodniki v avtomobilski industriji ter posledično manjšo proizvodnjo in prodajo. Družbe so v letu 2021 povečale neto dodano vrednost. Ustvarile so jo za 1,8 milijarde evrov oziroma za 3 odstotke več kot v letu 2020. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 63.735 evrov, kar je največ med vsemi regijami.

Leto 2022 bo zelo zahtevno leto zaradi geopolitičnih razmer v Evropi in enormnih cen energentov. Gospodarstvo regije je izrazito izvozno usmerjeno, zato so v drugi polovici tega leta in tudi v 2023 prepoznana tveganja: popolna zaustavitev dobav ruskega plina, višje cene energentov, poslabšanje epidemičnih razmer v jesenskem in zimskem času, motnje v dobavnih verigah, inflacija ter trg dela. Gospodarstvo pričakuje, da bodo v teh zelo zahtevnih razmerah ustvarjeni stabilni pogoji za poslovanje in to že v prvi polovici oktobra.

Vloga zbornice pri spodbujanju inovativnosti

Dolenjska in belokranjska podjetja so zelo inovativna. Na letošnji razpis za najboljše inovacije je prispelo 26 inovacijskih predlogov, ki jih je pripravilo 192 inovatorjev iz 13 podjetij, dveh fakultet in javnega zavoda. Komisija je ocenila, da si 11 inovacij zasluži zlato priznanje, 13 srebrno priznanje, ena bronasto priznanje ter ena inovacija priznanje za prispevek na področju inovativnosti. Za priznanja na nacionalni ravni se je potegovalo pet najbolje ocenjenih regijskih inovacij prejeli pa smo eno zlato, tri srebrna in eno bronasto priznanje.

Ker na zbornici dajemo velik poudarek razvoju inovacijske kulture, smo lani ustanovili sekcijo za inovativnost. Člani sekcije so že in bodo tudi v prihodnje s svojimi dejavnostmi in spodbujanjem dejavno vplivali na razvoj inovacijske kulture na Dolenjskem in v Beli krajini. Prepričan sem, da imamo na področju inovativnosti izjemen potencial, ki ga želimo v prihodnjih letih predstaviti domači in širši javnosti. Zato smo tudi letos septembra pripravili razstavo inovacij na Glavnem trgu v Novem mestu. 

Tomaž Kordiš je direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.