V letu 2021 je 12.170 zaposlenih v posavskih gospodarskih družbah ustvarilo več kot 5,5 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje. Ta je bila v primerjavi s predhodnim letom večja za več kot poldrugo milijardo (indeks 139,1). Milijardna rast čistih prihodkov od prodaje samo v enem letu se v naši regiji ni zgodila še nikoli prej. Govorimo o gazeljem skoku, saj so čisti prihodki od prodaje na zaposlenega znašali skoraj 454.000 evrov (indeks 135,7), kar nas med statističnimi regijami uvršča na prvo mesto, slovensko povprečje pa presegamo za dvakrat.

Indeksi rasti presegajo stotico

Za dosego omenjenih rezultatov so bili ključni tuji trgi, kjer je delež celotne prodaje znašal skoraj 67 odstotkov, kar nas še naprej uvršča med izvozno usmerjene regije. Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih so bili skoraj 3,7 milijarde evrov; indeks rasti med letoma 2021 in 2020 je zavidljivih 153,9. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu so znašali dobre 1,8 milijarde evrov, indeks pa 116,8. Vsi ti rezultati se odražajo tudi v kazalniku dodane vrednosti na zaposlenega, ki je lani znašala 61.480 evrov, razkorak s slovenskim povprečjem pa smo povečali na 8.400 evrov.

Za temi uspehi stojijo vse dejavnosti, največ pa sta k uspehom prispevali posavska energetika, ki je ustvarila več kot 3,6 milijarde evrov prihodkov, in predelovalna dejavnost, ki združuje malce manj kot šestino vseh podjetij v regiji (teh je 1.543), ta pa so ključnega pomena po zagotavljanju števila delovnih mest, saj nudijo delo skorajda 40 odstotkom vseh zaposlenih v regiji. Gre za uspeh večletnega, sistematičnega in načrtnega dela vodstev in zaposlenih na razvoju inovativnih izdelkov in storitev, novih trgih, rasti produktivnosti in preudarnemu delu s človeškimi viri.

Začetni optimizem se spreminja v skrb

Če se je optimizem posavskega gospodarstva odražal v naših rekordnih napovedih poslovanja za letošnje leto še vse do konca letošnje pomladi, pa se ob koncu poletja tveganja, povezana z energetsko zagato, vse bolj poglabljajo. Skrbi, kako bodo podjetja prebrodila morebitno pomanjkanje energentov in kako enormne cene energentov, so iz dneva v dan večje.

Ocenjujemo, da bomo letošnje leto kljub vsem zagatam zaključili z rekordnimi prihodki, učinki novih rekordnih prihodkov pa se, žal, ne bodo odražali v dobičkonosnosti poslovanja. Plani poslovanja za naslednje leto, ki se »pilijo« te dni, imajo vse več neznank, pravih odgovorov pa žal ne. Gospodarstvo vidi rešitev v kapici oz. v rešitvi, ki bi gospodarstvu omogočala stabilne pogoje delovanja in poslovanja. Ključnega pomena je, da morajo biti rešitve, ki se iščejo na ravni Slovenije in bodo veljale s pričetkom naslednjega leta, znane čim prej. Spodbudno za gospodarstvo bi bilo, če bodo prave rešitve podane že v naslednjem mesecu, najkasneje pa v začetku novembra.

Deset prijavljenih inovacij, 50 inovatork in inovatorjev

Letošnjo rdečo nit Z inovacijami presegamo meje dokazujejo tudi posavska podjetja. V desetih inovacijskih prijavah je na razpisu sodelovalo 50 inovatork in inovatorjev ter ena inovacijska skupina iz osmih podjetij in enega inštituta. Inovacije so bile tako produktne kot procesne pa tudi ena družbena. To pomeni, da imamo v Posavju širok in pester nabor podjetij in tudi organizacije, ki so sposobne inovirati. Komisija je podelila eno zlato, pet srebrnih in štiri bronasta priznanja.

Posavje so na nacionalni ravni zastopale tri najvišje ocenjene inovacije. Dve sta prejeli srebrno priznanje: podjetje INO Brežice za inovacijo INO operation control ter podjetje Gen-I za inovacijo platforma za deljenje polnilne infrastrukture e-vozil. Podjetje TPV Automotive, Tovarna Šentlenart pa je za inovacijo inovativna razrezna linija z integrirano enoto za obdelavo kosov »vijačni modul M5« prejela bronasto priznanje.