Da bo zadeva vsaj za Vrhničane razumljiva, bom skušal v kratkem napisati nekaj mojih mnenj in pojasnil, saj končujem drugi mandat vrhniškega občinskega svetnika.

Res je, gospod Janko Skodlar je bil vodja projekta Moja Ljubljanica. Ni bil samo vodja projekta, bil je tudi podžupan občine. Projekt je bil zaključen z otvoritvijo Doživljajskega razstavišča Ljubljanica 13. 9. 2016, kjer so bili razstavljeni eksponati Mira Potočnika. Obljubljen je bil tudi zadnji Potočnikov eksponat, drevak, ki je bil dvignjen iz Ljubljanice julija 2015, vendar ga ni bilo in kakor vem, ga še sedaj ni. Doživljajsko razstavišče je ob vsem pompu slavnostno odprl sam predsednik vlade, Skodlar pa je v govoru, ki ga je imel kot vodja projekta, razstavišču napovedal svetlo prihodnost. Nič od tega se ni zgodilo, obiska ni in ni hotelo biti.

Janko Skodlar je imel ob otvoritvi še dve debeli leti do konca svojega mandata in bi kot podžupan občinskemu svetu predlagal razumne ukrepe, ki bi razstavišče popeljalo v svetlo prihodnost, vendar se ni zgodilo nič učinkovitega, ker je verjetno menil, da bodo z lahkoto dobili tudi naslednje lokalne volitve in bodo zadevo uredili kasneje. Tudi to se ni zgodilo.

V letu 2017 se je rekonstruiral nadzorni odbor občine tako, da je postal suveren in strokoven organ. Tako je okviru svojega delovanja nadzorni odbor občine Vrhnika v letu 2017 izvedel nadzor nad nekaterimi že izvedenimi projekti v občini Vrhnika, tudi projekta Moja Ljubljanica. Pregledal je tudi način načrtovanja, vodenja in izvajanja projektov in investicij v občini ter pri tem prišel do naslednjih ugotovitev, navajam: »Obstaja utemeljena domneva, da so projekti vodeni s strani občine Vrhnika stihijski in ne sledijo splošni strategiji razvoja občine; predragi, neučinkoviti in negospodarni zaradi prevelikega vpliva zunanjih načrtovalcev, neizvajanja analize učinkovitosti in neupoštevanja stroškov skozi celotno življenjsko dobo; presegajo načrtovane finančne in časovne okvire zaradi ne-sledenja strokovnim metodologijam; odpirajo možnosti netransparentnosti zaradi pomanjkanja vključevanja strokovne javnosti in nadzora nad projekti.«

S temi zgoraj napisanimi besedami je predsednik nadzornega odbora (NO) občine Vrhnika na seji občinskega sveta oktobra 2017 opozoril občinski svet in takratnega župana na nov projekt, ki ga je vodil Janko Skodlar, gradnjo prizidka ZD Vrhnika. NO je resno opozoril, da se tako velik projekt ne gradi brez predinvesticijske zasnove, ker le-ta zahteva dodatne gradbene pogoje. Opozorilo NO je bilo spregledano.

Janko Skodlar, podžupan občine Vrhnika v letih 2010–18, je bil vodja več projektov. Od sanacije vrtca na Tržaški cesti, Zlatega ovinka in gradnje prizidka k ZD Vrhnika itd. Slednji je dobil epilog v poročilu o opravljeni notranji reviziji aprila 2021. Revizor ugotavlja, da postopki načrtovanja projekta niso potekali v skladu s predpisi. (Lahko pa si preberete tudi moj članek v Dnevniku 28.septembra 2019 z naslovom Gradnja ZD Vrhnika kar kliče po reviziji). Seznanjen sem tudi, da je v reviziji tudi projekt Zlati Ovinek, kjer bo verjetno tudi še zanimivo, saj naj ne bi imeli niti pogodbe o gradnji.

Vodja projektov Janko Skodlar bo moral izostriti svojo zavest v odnosu do odgovornosti projektov, ki jih je vodil, in prevzeti tudi odgovornost. S tem bi tudi marsikaterega svojega sodelavca, ki je delal pod njegovim vodstvom na omenjenih projektih, razbremenil krivdnega občutka.

Vid Drašček, Vrhnika