Aplikacija EviDim je namreč evidenca, ki jo vodi in upravlja ministrstvo za okolje in prostor. Med drugim vsebuje podatke o malih kurilnih napravah in dimnikarskih storitvah ter izdanih zapisnikih. Dostop do evidenc EviDim imajo ministrstvo, upravne enote in pristojni inšpektorati. Podatke iz njih se hrani 15 let, nato se jih arhivira.

Dimnikarska družba vsako malo kurilno napravo vpiše v evidenco. Vpis nove male kurilne naprave se izvede ob njenem prvem pregledu. Dimnikar poleg računa izda tudi zapisnik o opravljenih dimnikarskih storitvah na vaši kurilni napravi. V zapisnik se vpiše podatke o vaši mali kurilni napravi in o izvedenih dimnikarskih storitvah ter morebitnih ugotovljenih pomanjkljivostih ob pregledu ali meritvah na napravi. Dimnikarska družba najkasneje v 30 dneh od opravljene dimnikarske storitve vpiše dimnikarske storitve v evidenco EviDim.

Ko zagori v dimniku

Dimniški požari se dogajajo, so resničnost, ki se ji ne moremo izogniti. Nanje ne smemo gledati kot na uspešne intervencije prostovoljnih gasilcev. Pri vsaki intervenciji seveda obstajajo neposredne nevarnosti za življenje ljudi in premoženje večje vrednosti; tako tistih ki se jih rešuje, kot tistih, ki jih rešujejo.

Najpogosteje se dimniški požar zgodi, ko se visoke temperature, ki se sproščajo ob gorenju saj v jedru dimnika, prenesejo na zunanje stene dimnika. Pri klasično zidanih dimnikih se z dolgoletno uporabo pojavi iztrošenost materialov; tako malte oziroma vezivnega elementa kot opeke, prisotne pa so tudi razpoke na dimniku. Visoke temperature ob gorenju saj v dimniku povzročajo tudi raztezanje materialov, posledično se povečajo razpoke na zunanjih stenah dimnikov in če so v neposredni bližini gorljivi materiali, je v takšnih pogojih nastanek požara neizbežen.

Zmotno je mišljenje, da se dimniški požari dogajajo samo na starih in iztrošenih dimnikih; zgodijo se tudi na novih dimnikih. Pri vsakem dimniškem požaru se lahko pojavi vrsta vprašanj, kot so:

Ali sta bila kurilna naprava in z njo povezan odvod dimnih plinov pregledana?

Ali sta bila kurilna naprava in z njo povezan odvod dimnih plinov takšna, da:

- pri normalni uporabi ni nevarnosti za požar;

- pri normalni uporabi ni nevarnosti za zastrupitev z ogljikovim monoksidom, nastalim pri​ zgorevanju goriv;

- pri normalni uporabi druge emisije snovi z dimnimi plini v zraku ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti;

- so z vidika izpolnjevanja osnovnih zahtev in neoporečnega obratovanja naprave pravilno vgrajene ter zagotavljajo neoporečno obratovanje.

Kot vožnja z neregistriranim avtom

Žal se veliko požarov zgodi na nepregledanih in neočiščenih kurilnih napravah ter z njimi povezanih odvodih dimnih plinov. To seveda pomeni, da na takšnih napravah dimnikarska družba ni opravljala dimnikarskih storitev in takšne kurilne naprave tudi niso vpisane v evidenco EviDim. Lahko bi rekli, da takšne kurilne naprave niso bile registrirane, če jih primerjamo z avtomobili. Avta, ki ni registriran, se ne sme voziti po cestah. Kurilne naprave, ki ni registrirana, se ne sme uporabljati. A kaj, ko kurilna naprava ni avto. Lahko je le en kaminček, ki ga je vgradil samograditelj in po možnosti priključil na kovinski dimnik, ta pa je mimo parketa, omar in lesenega ostrešja uspešno odvajal dimne pline na prosto. Toda kaj kmalu je ta kovinski dimnik zažarel, zelo se je segrela notranja kovinska cev, segrela se je izolacija in posledično tudi zunanja kovinska cev. Verjetno ni treba razlagati, kaj se je zgodilo s parketom, omaro, ostrešjem in na koncu s hišo. In spet smo pri začetnem vprašanju: Ali je vaša kurilna naprava vpisana v EviDim?