Škofja Loka. Občina Škofja Loka bo v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora, Inštitutom za politike prostora, Cipro Slovenija, Cipro International ter podjetji Knauf Insulation, LTH Castings ter SIBO zgradila manjkajoči tristometrski odsek kolesarske steze na vzhodnem robu industrijske cone Trata ob južni dovozni cesti. Uredili bodo hodnik za pešce, dvosmerno kolesarsko stezo ter poskrbeli za krajinsko ureditev z ustreznimi komunalnimi vodi in zasaditvijo.

»Kolesarska steza bo povezala industrijsko cono z bližnjim naseljem Godešič, hkrati pa bo povezava zgrajena do podjetja LTH Casting. Cilj je zagotoviti kontinuirano povezavo, ki bo omogočila varno trajnostno mobilnost na tem območju,« so zadovoljni v kabinetu škofjeloškega župana Tineta Radinje. Pojasnili so, da bodo v okviru projekta izdelani tudi trije mobilnostni načrti za tri večja škofjeloška podjetja, Knauf Insulation, SIBO in LTH Castings, ki imajo prostore v industrijski coni Trata in si delijo številne dejavnike, ki vplivajo na način, kako zaposleni v podjetju prihajajo na delo.

Skupni projekt, ki je vreden več kot milijon evrov, bo financiran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in pripadajoče slovenske udeležbe, s pomočjo katere bodo omogočili izvedbo usklajenih infrastrukturnih, promocijskih in organizacijskih ukrepov ter nakup potrebne opreme.

V okviru izvajanja ukrepov iz mobilnostnih načrtov predvidevajo že v pripravi projekta izvedbo določenih ukrepov, ki bodo pospeševali uporabo kolesa za prihod na delo. Poleg gradnje manjkajočega odseka kolesarske povezave bodo do aprila leta 2024 postavili tudi tri kolesarnice za električna kolesa, nakupili 60 električnih koles in postavili tri polnilnice električnih koles s po štirimi priključki za vsako podjetje.