Želim živeti z ljudmi, ki cenijo sočloveka, ki dobrohotno spremljajo njegov napredek in se veselijo dosežkov. V družbi, ki ve, kaj je dobro za posameznika in celotno skupnost. V družbi, ki bo nesebično podpirala mlade na poti raziskovanja, napredovanja, samostojnosti ter zdrave samozavesti.

Boste rekli, takšna družba ne obstaja! Morda res še ne, a obstaja možnost, da postane, pred tem pa moramo postoriti nekaj pomembnih korakov.

V prvi vrsti bi morali dovoliti, da bi mladi v procesu razvoja in šolanja razvili svoj podjetnostni potencial, osebnostne lastnosti, podjetnostne kompetence, ki bi jim pomagale dosegati zastavljene cilje. Podjetnost nam Slovencem nikakor ni dedni zapis, čeprav so bili in so še številni posamezniki zelo podjetni, iznajdljivi, vrhunski.

Ali lahko v prihodnosti to spremenimo? Vsekakor! Začeti je treba pri otrocih in mladih. Otroci in mladi so z dobro spodbudo lahko zelo motivirani za podjetnost ob samozavestnem in odličnem vodenju učiteljev, spodbudnega okolja, ki jim omogoča kreativnost, iskanje virov, spodbujanje radovednosti, ustvarjalnosti in inovativnosti … Mladi so pogumni, ne bojijo se preizkušati, delati napak. Z napakami imamo praviloma težave odrasli!

Prepričana sem, da je podjetnost nezaželena predvsem zaradi nerazumevanja pomena pojma. Utemeljujem z dejstvi, da podjetnost mnogo ljudi zamenja s pojmom podjetništvo. A podjeten človek je osebnostno izgrajen, pozna svoje sposobnosti, osebnostne lastnosti kot vztrajnost, zagnanost, pogum, povezovanje, sodelovanje, spoštovanje različnosti. Je fleksibilen, iznajdljiv, prilagodljiv, razmišljujoč … Ima jasno postavljen vrednotni sistem kot spoštovanje, poštenost, zaupanje, odgovornost.

Ali imamo kot družba ambicije postati bolj podjetni posamezniki in s tem bolj podjetna družba? Menim, da imamo veliko možnosti. Najprej moramo načrtno začeti spreminjati miselnost ljudi, ki dvomijo, ali podjetnost da ali ne.

Veliko lahko naredimo pri delu z mladimi – mladim učiteljem dati priložnost, da pogumno ustvarjajo z mladimi s podporo ravnateljev, ki imajo vizijo šolstva za prihodnost, veliko možnosti imamo pri ozaveščanju ljudi s pomočjo medijev. Mediji bi lahko redno »sidrali« in predstavljali pozitivne uspešne zgodbe ter na tak način spodbujali ustvarjalnega podjetnostnega duha.

Mlade bi morali učiti prednosti podjetnega razmišljanja. In kakšno je? Da se ne bojijo delati stvari, ki jih ne poznajo, da jih vabimo na neznana polja, da se učijo na drugačne – sodobne načine, da pogumno preizkušajo nove stvari, da jim dajemo izzive, v katerih so lahko kreativni … Da jih naučimo spoznavati same sebe, kje so močni, uspešni, kje imajo težave, kako jih odpravljajo … Da spoznavajo svoje lastnosti in kaj lahko z njimi dosežejo. Vzorniki so lahko odličen primer, da jih modelirajo in spoznavajo, kako so dosegli tako pomembne cilje in rezultate. Podjetni ne moremo postati z opazovanjem! Podjetnosti se je treba učiti.

Kako lahko hitreje napredujemo kot družba? Eden izmed odgovorov se skriva v zapisu dr. Janeza Gabrijelčiča ob nastanku gibanja Rastoča knjiga: »Imamo 2 milijona Slovencev, 2 milijona glav, 2 milijona src ter 4 milijone rok«. Če znamo to povezati, dobimo neprekosljivo moč in energijo, s katero lahko kljubujemo vsem izzivom časa, ki nas čaka v prihodnosti.  

Mag. Marijana Kolenko je ravnateljica Osnovne šole Lava Celje.