Za prihodnje gibanje delniških trgov je seveda bolj pomembno prihodnje poslovanje podjetij. Tretje četrtletje se resda počasi zaključuje, vendar bodo rezultati poslovanja znani šele čez več kot dober mesec dni. Del negativnih silnic res nekoliko popušča – pritiski v globalni oskrbovalni verigi so se v preteklih mesecih nekoliko zmanjšali, enako cene večine surovin. Kljub vsemu analitiki nadpovprečno znižujejo svoja pričakovanja. Zniževanje pričakovanj je sicer običajno, kar še posebej velja za prvi mesec vsakokratnega četrtletja. V zadnjih dvajsetih letih (oziroma osemdesetih četrtletjih) so analitiki v prvem mesecu četrtletja v povprečju svoja pričakovanja znižali za 1,7 odstotka. Je pa tokratno znižanje z 2,5-odstotnim upadom višje od povprečja. Znižanje beležimo pri devetih od enajstih sektorjev, saj pozitivne revizije beležita le energetski sektor in sektor javne oskrbe. Podobno velja tudi za zadnje četrtletje, s čimer analitiki kljub rasti v prvih dveh četrtletjih na agregatni ravni za letos pričakujejo upad doseženega dobička v višini 0,8 odstotka.