“Pandemija koronavirusa, vojna v Ukrajini, energetska kriza, bližajoča se kriza s hrano … Vse to močno vpliva na razvoj slovenskega in tudi svetovnega gospodarstva. Takšnim krizam se ne moremo izogniti. Pa vendarle osrednjeslovenski gospodarstveniki v naslednjih desetletjih zadržano, a optimistično pričakujejo razvoj gospodarskega okolja, v katerem bodo lahko delovali še bolj povezano, še bolj sodelovalno, partnersko in s tem bolj konkurenčno tako znotraj evropskega kot tudi mednarodnega okolja.

Na GZS Zbornici osrednjeslovenske regije skozi refleksijo aktivnosti članov verjamemo, da se nam z njihovo povezanostjo in vztrajnostjo, ki jo premorejo, ni treba bati za osrednjeslovensko gospodarstvo. Tudi izjemne in navdihujoče zgodbe, ki jih spremljamo ob vsakoletnih podelitvah nagrad najbolj inovativnim posameznikom, timom znotraj podjetij, dajejo osrednjeslovenskemu gospodarstvu dodaten zagon in (za)upanje v prihodnost.

Vodstva spodbujajo prestopanje meja

Zavedamo se, da so podjetja brez inovacij obsojena zgolj na sledenje dobrim in najboljšim. Zato na zbornici v ospredje postavljamo z inovativnostjo povezane aktivnosti, deljenje dobrih praks, nagrajujemo najboljše ter tako poskušamo zliti zavedanje pomena inovativne kulture v vse pore delovanja naših članskih podjetij. To je naloga, ki zahteva neprestano čuječnost, spodbujanje in sodelovanje. Zahteva zaupanje, spodbuden prostor za polet kreativnosti na krilih miselne svobode slehernega posameznika. Vendar je pri tem ključno vodstvo.

Brez vodstva, ki daje dovoljenje za polet, spodbudo za prestopanje meja, radovednosti, ambicioznosti, odločnosti, usmerjenosti k ciljem in osvobajanju notranje potrebe po kreaciji nečesa novega, drugačnega, ni inovativnosti in ni inovacij. Opažamo, da vodstva podjetij pri zaposlenih vedno bolj spodbujajo inovativnost in edinstvenost pri razmišljanju, ustvarjajo okolje, ki omogoča dostop do informacij, dovoljujejo »tvegano« razmišljanje, podpirajo razmišljanje izven okvirjev in interdisciplinarno, odprto razmišljanje. Po drugi strani pa dopuščajo tudi napake, zdrse, ki prej ali slej pripeljejo tudi do dosežkov in presežkov.

Družbeno odgovorna inovativnost

Dosežki, presežki so tudi skozi letne nagrade inovacijam prepoznani znotraj zbornice osrednjeslovenske regije. Inovativnosti se ne moremo naučiti. Zato zasledujemo naše poslanstvo in učimo zaposlene ter motiviramo vodstva, da spodbujajo vnemo po inoviranju, jo vzdržujejo in dvigujejo raven zaprtega in odprtega inoviranja. Za pospeševanje inovativnosti omogočamo vpogled v dobre prakse, tehnike, metode, procese, programe tako znotraj slovenskega kot tudi evropskega okolja; vse z namenom učinkovitega zbiranja in razvoja idej, ki vodijo v nove izdelke ali storitve in ki pripeljejo do želene monetizacije inovacij skozi visoko dodano vrednost.

Hkrati skozi aktivnosti spodbujamo inovacijsko kulturo, ki jo moramo postaviti na piedestal celotne družbe, ne le podjetij. Ob inovativnosti za kreiranje visoke dodane vrednosti pa je pomembna tudi družbeno odgovorna inovativnost. Ta dviguje na eni strani okoljevarstveno ozaveščenost, na drugi strani pa potrebo kreiranja družbe blagostanja in možnosti izpolnjenja ambicij vsakega izmed nas. Zato smo z letošnjim sloganom Z inovacijami presegamo meje želeli poudariti širši vpliv inovativnosti. Vpliv, ki ni povezan le s podjetjem, temveč s celotno družbo, celotnim ekosistemom.

Ponos osrednjeslovenske regije je nedvomno mavrica inovativnih podjetij, ki prihajajo tako iz vrst mikro, majhnih, srednje velikih in velikih podjetij kot tudi številnih zasebnih in javnih inštitutov ter podjetij v tuji lasti. Vsi dobitniki nagrad za inovacije GZS Zbornice osrednjeslovenske regije pa s temi dosežki ne presežejo le lastnih, gospodarskih in družbenih pričakovanj. S tem dobijo tudi vstopnico za pridobivanje nadaljnjih sredstev za razvoj in hitrejšo komercializacijo, s čimer puščajo pomemben pečat v osrednjeslovenski regiji. 

Mag. Marjana Majerič je direktorica GZS Zbornice osrednjeslovenske regije.